Valgkomiteens leder Steffen Green, kan fortelle at Buskerud Bondelag har hatt et godt fungerende styre med bred kompetanse og erfaring. Det ble tidlig klart at fylkesleder Håkon Haug Laa ikke ønsket gjenvalg, og valgkomiteen har derfor konsentrert seg om å bygge et nytt kompetent styre til det beste for bøndene i Buskerud. Det er helt naturlig med utskiftninger og i tillegg til leder så ville også styremedlem Bernt Gran gi stafettpinnen videre. Vi vil takke Håkon og Bernt for innsatsen de har lagt ned gjennom flere år i fylkesstyret.

Ny fylkesleder, Eirin Trintrud

Valgkomiteens innstilling til nytt styre danner grunnlaget for å løfte Buskerud Bondelag videre frem og vi er glade for de som har tatt seg tid til å prioritere verv i Bondelaget. Eirin Trintrud innstilles som ny leder av Buskerud Bondelag og sammen med både sittende og nye styremedlemmer er vi sikre på at styret blir et bra team! Eirin har de beste forutsetninger for å sette Buskerud på kartet og vi er trygge på at hun blir en god leder. Det nye fylkesstyret vil være meget kompetent med en god blanding når det gjelder både produksjon, alder, bakgrunn, kunnskap, erfaring og kjønn. Valgkomiteen har lagt stor vekt på engasjement og interesse for landbruket hos kandidatene, og hele det nye styret er aktive bønder som kjenner næringa godt.

 

Valgkomiteens instilling

Styret i Buskerud Bondelag

Verv

Innstilling

Lokallag

Merknad

Leder

Eirin Trintrud

Ål

Ny leder for 1 år (Tidl. nestleder)

Nestleder

Lars Fredrik Stuve

Norderhov

Ny for 1 år

Styremedlem

Ole Anders Hodnungseth

Gol

Ikke på valg (valgt i 2023)

Styremedlem

Thomas Kjørstad

Sandsvær

Ikke på valg (valgt i 2023)

Styremedlem

Grethe Bergflødt Sylling

Lier

Ny for 2 år (Tidligere 1.vara)

Styremedlem

Lars Fredrik Stuve

Norderhov

Ny for 2 år

1.vara

Anne Katrine Kolbræk

Øvre Eiker

Ny for 1 år (På valg hvert år)

2.vara

Roxana Stangebye

Sigdal og Eggedal

Gjenvalg for 1 år (På valg hvert år)

3.vara

Ragne Helene Ravnsborg

Lier

Ny for 1 år (På valg hvert år)

Møteleder

Simen Myhrene

Lier

Ny for 1 år for årsmøtet i 2025

Varamøteleder

Torstein Aasen

Sigdal og Eggedal

Ny for 1 år for årsmøtet i 2025

Medlemmer m/varamedlemmer til valgkomiteen

Verv

Innstilling

Lokallag

Merknad

Medlem

Henning Pedersen

Sandsvær

Valgt for 2 år i 2023

Vara.m

Petter Bøe Bjerknes

Sandsvær

Valgt for 2 år i 2023

Medlem

Endre Rustand

Nes og Flå

Valgt for 2 år i 2023

Vara.m

Ole Øvrejordet

Hol

Valgt for 2 år i 2023

Medlem

Bernt Gran

Norderhov

Ny, velges for 1 år

Vara.m

Kristoffer Svalastog

Krødsherad

Valgt for 2 år i 2023

Medlem

Truls Ødegård

Modum

Ny, velges for 2 år

Vara.m

Sigmund Anderson

Modum

Gjenvalg, velges for 2 år

Medlem

Hans K. Solberg

Lier

Ny, velges for 2 år

Vara.m

Anders Holmen

Lier

Ny, velges for 2 år

Valgkomiteens leder

Henning Pedersen

Sandsvær

Ny for 1 år

Valgkomiteens nestleder

Endre Rustand

Nes og Flå

Ny for 1 år

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag for ett år

Navn

Lokallag

Innstilling

Merknad

Ole Anders Hodnungseth

Gol

Ikke på valg

Valgt for to år i 2023

Bernt Gran

Norderhov

Ikke på valg

Valgt for to år i 2023

Thomas Kjørstad

Sandsvær

Ikke på valg

Valgt for to år i 2023

Grethe B. Sylling

Lier

Ikke på valg

Valgt for to år i 2023

Lars Fredrik Stuve

Norderhov

Ny for 1 år

Jf. nytt regelverk 1 år

Anne Katrine Kolbræk

Øvre Eiker

Ny for 1 år

 

Roxana Stangebye

Sigdal og Eggedal

Gjenvalg for 1 år

 

Varautsendinger i nummerorden til årsmøte i Norges Bondelag for ett år

Navn

Lokallag

Innstilling

Merknad

Bjørn Ekeberg

Skoger

Ny for 1 år

Leder Skoger

Lars Halvard Wetterstad

Sandsvær

Ny for 1 år

Medlem Sandsvær

Tor Gunnar Bjøre

Krødsherad

Ny for 1 år

Leder Krødsherad

Endre Rustand

Nes og Flå

Ny for 1 år

Leder Nes og Flå

Ragne Helene Ravnsborg

Lier

Ny for 1 år

Medlem Lier

Kaja Kværner

Lier

Ny for 1 år

Rådgiver BB

Wenche Henriksen Redzepi

Norderhov

Gjenvalg for 1 år

Organisasjonssjef BB

 

Valgkomiteen har i arbeidsåret 2023-2024 bestått av:

Leder Steffen Green, nestleder Tor Oliver Gjersøen, medlem Henning Pedersen, medlem Endre Rustand og medlem/vara Kristoffer Svalastog.