Nyheter

Regionmøter

Buskerud Bondelag inviterer til regionmøter på Gol, Solstad Hotel, 9.des. og Tyrifjord Hotel 11.des. Tema for kveldene er jordbruksforhandlingene 2015.

Grunneierlag for E16 og Ringeriksbanen

Torsdag 27. november 2014 ble det invitert til åpent møte om stiftelse av et grunneierlag for E16 og Ringeriksbanen. Møtet samlet nesten 30 deltakere på Gjesvold gård i Hole.

Stinn brakke på temakvelden om ulvejakt

Temakvelden om ulvejakt på Foss Gård i Lier samlet nærmere 100 ulvejakt interesserte. For de frammøtte ble det en lærerik kveld med informasjon om forvaltning, bestand, lovverk og jakt. Det var en aktiv forsamling som stilte spørsmål og kom med kommentarer til innlederne.

God stemning på ledermøte

- Vi har en robust, framtidsretta og bærekraftig jordbruksproduksjon i Norge og det skal vi være stolte av sa fylkesleder i Egil Chr. Hoen i sitt åpningsinnlegg til 50 deltakere på ledermøte i Buskerud Bondelag.

Årsmøte i Buskerud jordvernallianse

Buskerud jordvernallianse arrangerer årsmøte onsdag 3. desember 2014 kl. 19.00 på Renskaug vertsgård Vestsideveien 63, 3400 Lier. Arne Grønlund, seniorforsker i avdeling for jord og miljø hos Bioforsk, vil på møtet holde foredraget «Jordvern i praksis».

Inspirasjonsseminar - Mat med sjel

Den 28. november kl. 09.00-13.00 arrangerer prosjektet "Mat med sjel" gratis inspirasjonsseminar på Renskaug Vertsgård i Lier for alle matprodusenter og foredlere i Drammensregionen, der fokuset er å informere om erfaringer med matnettverk. Formålet med seminaret er lodde stemningen for etblaering av et matnettverk i Drammensregionen.

Temakveld; Ulv og ulvejakt

Det inviteres til kurskvelder om ulvejakt på Foss gård mandag 24. november, kl. 18.00 til 22.00. Ingen påmelding og det blir lett servering.

Søndre Bjerkerud Gård årets BU-prisvinner i Buskerud

Truls K. Bjerkerud, Søndre Bjerkerud Gård, i Krødsherad ble i dag kåret til årets vinner av Bygdeutviklingsprisen (BU) i Buskerud. Prisoverrekkelsen fant sted hjemme på gården.

Økt matproduksjon i Buskerud – Hvor står vi? Hvor går vi?

I underkant av 30 deltakere var samlet på Sole Hotell tirsdag 14. oktober for å diskutere matproduksjon i Buskerud. Næring, rådgivning, faglag, fylkesmannen og fylkespolitikere var representert på møtet.

Velkomen til Open pelsdyrgard

18. og 19. oktober mellom kl. 12.00 og 15.00, arrangerar norske pelsdyrbøndar open gard over heile landet. Me som arbeidar med pelsdyr er stolte av næringa vår. Kvar dag står me på for å sikre god dyrevelferd og levedyktige arbeidsplassar. I Hallingdal inviterar alle pelsdyrbøndane til sine opne gardar komande helg.

Avløserkurs

Avløsere i Buskerud, Telemark og Vestfold inviteres til avløserkurs på Vindfjelltunet i Lardal onsdag 12. og torsdag 13. november. Påmelding innen 24. oktober: Studieforbundet næring og samfunn Vestfold, 33 36 32 10, vestfold@naeringogsamfunn.no eller Vestfold Landbrukstjenester, 33 33 51 45, postmaster@vlt.no

Temamøte om E16 og Ringeriksbanen

Hole Venstre inviterer til temamøte om E16 og Ringeriksbanen. Innleder er Ola Elvestuen, Venstre, Leder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Tirsdag 7. oktober kl. 18:00. Herredshuset, Viksveien 30, Hole kommune.

Sikkerhetsdag for bønder

Bønder i Hallingdal og Numedal inviteres til sikkerhetsdag 30.oktober på Torpomoen, Ål i Hallingdal. Temaene er brannforebygging og førstehjelp. Påmeldingsfrist 24.oktober. Kurset er et samarbeid mellom Hallingdal brann og redningsteneste, NLR-HMS, HAVA BHT, TINE og Gjensidige Hallingdal.

Ledermøte Buskerud Bondelag

Buskerud Bondelag inviterer til ledermøte 21. og 22. november på Sundvolden Hotel. I år får vi besøk av Einar Frogner som er styremedlem i Norges Bondelag og Kristin Hoff som er strategidirektør i TINE.

Konferanse andelslandbruk

Bli med på konferanse "Utfordringer og muligheter for utvikling av andelslandbruk i Norge". Sted: Århus gård, Århusveien 191, 3721 Skien Tid: Torsdag 30. oktober, kl. 11.00 – 17.00

Praktisk HMS-kurs høsten 2014

I høst er det satt opp nye praktiske HMS-kurs i Buskerud. Disse arrangeres i samarbeid med Ål Bondelag, Nedre Eiker Landbrukslag og Nore og Uvdal Bondelag. Kontakt lokallagsleder for påmelding. Det er også satt opp kurs i Modum.

Inn på tunet – en god mulighet

Fylkesmannen i Buskerud inviterer i samarbeid med Inn på tunet-løftet i Hallingdal og Inn på tunet Buskerud til konferanse for medlemmer og Inn på tunet interesserte, 9. oktober i Flå.

Egertorget Matfestival

I helgen ble den 10. matfestivalen "Egertorget Matfestival" arrangert i Varlo park i Hokksund. Buskerud Bondelag deltok med en felles stand med Buskerud Bonde- og småbrukarlag. Her fikk barn prøve å male sitt eget mjøl.

Åpen Gård i Lier

For 5.gang siden 1988 arrangert Lier Bondelag Åpne Gård hos Aasland på Haugerud Gård i Lier. Store og små koste seg og om lag 1000 besøkende fant veien for å se på griser, geiter, kalver, kuer, kaniner, høner og sauer.

Kursdag i Levende Matjord

Temaet for kursdagen er bl. a jordstruktur-test, hvordan vi finner harde plogsåler i matjorda (bruk av penetrometer), hvordan vi utfører en enkel infiltrasjonstest, og om bestemmelse av meitemarkarter. Anbefales til alle jord-interesserte!

Agronomutdanning for voksne

Studieforbundet næring og samfunn, Buskerud har i samarbeid med Ål videregående skole avd. Lien (tidligere Lien landsbruksskole) høstet gode erfaringer med agronomkurs for voksne. Vi starter med nytt fag, gårdsdrift 12. – 14. sept.. Nye elever er hjertelig velkommen.

Villreinkort på Hardangervidda

Det er også i år muligheter for medlemmer i bondelagene i Buskerud til å kjøpe jaktkort for rein i Geitvassdalen på Hardangervidda.

Observasjon av ulv

Dessverre har vi fått ulv i området vårt, vi er et prioritert beiteområde og det er viktig at ulven blir felt. Rask melding til jaktlaget er da viktig.

Sommerstengt Buskerudkontor

Kontoret til Buskerud Bondelag holder stengt i uke 29, 30 og 31. Organisasjonssjef Wenche Henriksen Redzepi kan kontaktes på mobil 924 14 137 og fylkesleder Egil Chr. Hoen kan kontaktes på mobil 907 51 987.

Etterlyser større åpenhet om ulveovervåkning

Norges Bondelag stiller spørsmål ved dagens metode for registrering og overvåkning av rovvilt, etter påfallende observasjonsdata om ulveflokker.

Bekymra sauebønder

Rundt 65 sauebønder og andre interesserte møtte opp på Varlo Grendehus onsdag 25.juni til informasjonsmøte om rovdyrsituasjonen i nedre og midtre Buskerud.

Info.møte rovdyrsituasjonen

Det inviteres til informasjonsmøte om rovdyrsituasjonen i midtre / nedre Buskerud 25.juni kl.18.00 på Varlo Grendehus, Hokksund.

Ulvesituasjonen

Tirsdag 17.juni var det invitert til møte hos Fylkesmannen i Buskerud for gjensidig informasjon om ulvesituasjonen i Buskerud.

Jordbruksforhandlingene, hva betyr resultatet for oss?

Brita Skallerud fra styret i Norges Bondelag kommer til Tyrifjord Hotell klokka 19:00 den 19. juni og skal hjelpe oss å få klarhet i disse spørsmålene.

Nær 80 frammøtte på stormøte

Martin Kolberg (Ap) og Per Olaf Lundteigen (Sp) var i storform under debatten. Nær 80 stykker hadde møtt opp for å høre på debatt om jordbruksavtalen og jordbruksforhandlingene i Øvre Eiker Rådhus onsdag 28.mai.

Stormøte " Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret"

Norsk landbruk hva nå? -Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret. Martin Kolberg (Ap), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Line Henriette Hjemdal (Krf) kommer. Hokksund, festsalen i Øvre Eiker Rådhus, onsdag 28.mai. kl. 19:00. Servering av kaffe og kringle fra 18:30.

Fagdag "Trygg transport i landbruket"

Det arrangeres fagdag om "Trygg transport i landbruket" på Rosthaug vgs., avd. Buskerud 10.juni og Fellekjøpet Gol 11.juni. Nyheten TM-stroppen som ble lansert på Dyrsku'n 2013 blir demonstrert og tilgjengelig for salg på fagdagen.

Opptog i Oslo

250 bønder fra Buskerud deltok i opptog for norsk matproduksjon i Oslo 20.mai. Marsjen gikk fra Landbrukets hus til Stortinget. Her ser du bilder fra toget.

Bilder fra aksjonene i Buskerud

Her kan du se bilder fra de mange aksjonene fra rundt i Buskerud.

Dette landbruket vil vi ikke ha

Regjeringen legger opp til et alvorlig angrep på distriktsjordbruket og familiebrukene som utgjør hovedtyngden av norsk matproduksjon. Dette vil også gi oss dårligere matsikkerhet. En slik politikk kan vi ikke akseptere, sier fylkesleder Egil Hoen.

Kristin Ørmen Johnsen på gårdsbesøk

Nyvalgte fylkesleder i Buskerud Høgre, stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H), besøkt Håkon Haug Laa, sauebonde og lokallagsleder i Ål Bondelag.

Bondevenner i Numedal

Under lokallagsmessa for Numedal ble Matopplevelser i Numedal ved Anne Berit Nikolaisen og " Farmen" Anne Beate Rye kåret til Bondevenner for å ha profilert landbruket og Numedal på en positiv måte. Prisen ble delt ut av leder i Nore og Uvdal Bondelag, Kjell Terje Løver.

Bli med på NM i havredyrking

Hvem kan dyrke havre med størst overskudd? Norsk Havreforening utfordrer bønder fra Buskerud, Telemark, Østfold, Vestfold, Akershus, Hedmark og Trøndelag til konkurranse. Påmeldingsfristen er 28. april.

Ny telefonløsning for Buskerud Bondelag

De ansatte i Buskerud Bondelag har fått ny telefonløsning. Fasttelefonen er byttet ut med mobil. Tlf.nr. til sentralbordet eksisterer fortsatt, 32 10 99 50.

Trenger Norge fortsatt bonden?

I dag startet oppkjøringen til årets jordbruksforhandlinger. På Drammen og Hokksund togstasjon delte Buskerudbønder ut potetgull laget på norske råvarer og informasjon om hva arbeidet bønder gjør betyr for Norges befolkningen.

Vårslepp

Det tradisjonsrike Vårsleppet på Felleskjøpet Hønefoss ble arrangert lørdag 5.april med ca 3500 besøkende. Her kunne man gjøre mye spennende som kjøring med tråtraktor, se på ammekuer og sauer, hoppe i høyet, klappe kaniner, ri på ponny, kjøre med hest og vogn og kjøre med reindyr.

Buskerud Bondelag møtte Høyre

Buskerud Bondelag fortsetter sine møter med de politiske partiene i Buskerud og fredag 04.04. hadde vi møte med Høyre i Buskerud. Fylkesleder Egil Chr. Hoen, fylkesstyremedlem Håkon Haug Laa og organisasjonssjef Wenche H. Redzepi møtte flere sentrale personer fra Høyre i Buskerud.

Økt matproduksjon og redusert avrenning – en umulig kombinasjon?

Innføring av EU`s vanndirektiv medfører nye utfordringer for målet om en økt matproduksjonen i Norge. Øvre Eiker Bondelag inviterer til fagmøte på Fossesholm tirsdag 1.april kl. 18.00.

Grunnleggende kurs i grovfôrdyrking

Grovfôrskolen 1: Grunnleggende kurs i grovfôrdyrking i Buskerud, Flå, 5.-6.april. Dette er et basiskurs i dyrking av grovfôr for nybegynnere og for de som ønsker oppfrisking. Teoridelen av kurset går over ei helg fra lørdag til søndag 5.-6. april, på THON HOTEL BJØRNEPARKEN i Flå. I tillegg vil det inneholde to markvandringer i vekstperioden;- i våronna i mai og rundt slåttetid. Arr. Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.

FOLKEMØTE BOLIGBYGGING PÅ LANDSBYGDA

Å etablere boliger på landsbygda er ikke noe man nødvendigvis får lov til «sånn uten videre». Jondalen Bygdelag inviterer til Folkemøte på Storaas Gjestegaard i Jondalen torsdag den 27. mars 2014 kl. 18:30

Årets gla`bønder

Årets Gla`bonde var ikke bare en bonde, men to. Ekteparet Krekling fra Øvre Eiker fikk tildelt prisen for sin innsats for å fronte bonden og norsk matproduksjon. Prisen ble delt ut på årsmøtet til Buskerud Bondelag.

Årsmøte i Buskerud Bondelag

Buskerud Bondelag avholdt sitt årsmøte på Lampeland 19.mars. Torunn Hovde gikk av som leder og Egil Chr. Hoen ble ny leder. Det ble også valgt tre nye styremedlemmer. Trine Hasvang Vaag, styremedlem Norges Bondelag, holdt et interessant innlegg og årsmøtet fikk besøk av Matprat, Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Egil Chr. Hoen ny leder i Buskerud Bondelag

Egil Chr. Hoen ble valgt til ny leder på Buskerud Bondelag sitt årsmøte 19.03.2014. Hoen er fra Øvre Eiker og driver sammen med kona et bruk med kombinert husdyr og planteproduksjon. - Jeg takker for tilliten og ser fram til å ta fatt på jobben. Den viktigste oppgaven framover blir å sikre norsk matproduksjon på norske ressurser, sier Hoen

Fagkveld korn og husdyr

Sigdal og Eggedal Bondelag arrangerer fagkveld 9.april kl. 18.00-21.30. Tema "Gjerding og bruk av utmarksbeiter" v/Erling Skurdal fra Nortura og "Dyrkingstips i havre og bygg, status DON og direktelevere eller lagre korn" v/Erik Hørluck Berg fra Norsk Landbruksrådgivning Østafjells.

Tour de Sigdal & BondePub 5.april

I god tradisjon arrangerer Sigdal og Eggedal Bondelag Tour de Sigdal med påfølgende Bondepub. I år går turen til nabo kommunen Krødsherad og Hans Terje Hamermoen hvor vi skal hente ideer og inspirasjon innen egg og ammeku produksjon + flisfyring. Touren avsluttes med gårdsbesøk og Bondepub hos Anne Line og Asbjørn Nubberud på Lille Sund.

Våre samarbeidspartnere