Hole Landbrukslag og Norderhov Sogneselskap hadde sendt invitasjon til de som kunne bli berørt av de store samferdselsprosjektene på Ringerike.

Per Hafnor fra Hole Landbrukslag og Ottar Riis Strøm fra Norderhov Sogneselsskap ønsket velkommen og orienterte om bakgrunnen for innkallingen til møtet.  Ole Andreas Lilloe-Olsen fra Buskerud Bondelag gikk gjennom planene som foreligger for E16 og ny Ringeriksbane. 

Advokat Kristin Eid var med fra Norges Bondelag.

 

Etter gjennomgangen ble bakgrunn for organisering av grunneiere gjennomgått.  Lilloe-Olsen ble valgt til møteleder, og forslag til vedtekter for grunneierlaget ble gjennomgått.  Stiftelse av et grunneierlag ble enstemmig vedtatt.  Punkt for punkt ble vedtektene gjennomgått og vedtatt.

Til slutt ble følgende personer valgt inn i styret for det nydannede laget: 

Beate Moe Haugen Brørby, Håkon Lindstad, Anders Strande, Ingvild Hansen, Ingeborg Beck og Lars Fjeldstad.

Kontingent for medlemskap ble satt til 200 kr. 

Første årsmøte skal holdes i mars.

Berørte grunneiere som ønsker å melde seg inn i laget kan kontakte en av styremedlemmene i laget.