Jordbruksforhandlingene 2014:
• Hva skjedde?
• Hva ble resultatet til slutt?
• Hva betyr de i praksis for de ulike produksjonene?
• Hvordan tror en forhandlingene 2015 blir.

Det blir servering.