Nyheter

Gir julegave til bønder i Malawi

Styret i Buskerud Bondelag støtter Malawiprosjektet «Bønder støtter bønder» med en pengegave.

Jordbruksforhandlingene 2020 i gang

Mandag var fylkesstyret, utvalgene og representanter fra lokallaga samlet på Tyrifjord Hotell for å sparke i gang jordbruksforhandlingene 2020. – Vi er svært glad for at Anders Huus tar turen hit for å være med å sette i gang diskusjonene om neste års jordbruksforhandlinger og ikke minst at det er så mange med på møtet, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Startskudd for fjøsbygging på Buskerud landbruksskole

Torsdag 05.12. inviterte rektor ved Buskerud videregående, Knut Erik Hovde, til en markering av oppstart av byggeprosjektet for nytt fjøs på Buskerud landbruksskole.- En gledens dag, sa fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg som foretok den offisielle avdukingen av grunnsteinen.

Bondejulebord på Fausko

Ivrige bønder i Hemsedal dro i gang bondejulebord på Fausko forrige helg. - Et veldig bra initiativ sier Olav Huso, lokallagsleder i Hemsedal bondelag som understreker at dette var et lokalt initiativ.

Viktig møte for grønt, potet, frukt og bær

Godkjenningsrutinene for plantevernmidler i Norge er "ei heit potet" om dagen, særlig knyttet til tørråte i potet. Samtidig jobbes det ekstra mye med vekst og innovasjon for grøntnæringa nå. Kan mangel på plantevernmidler sparke bena under hele satsingen? Fredag 6.desember inviterer Bondelaget, NLR og Findus til møte på Gjennestad hvor dette blir debattert.

Store merkostnader og ulemper for beitebrukerne etter saltsteinforbud

Tirsdag denne uka møtte næringa og beitebrukerne Mattilsynet for å oppsummere beitesesongen etter saltsteinforbudet i Nordfjella.

Årsmøten i lokallaga avholdt

Årsmøtene i lokallaga er nå gjennomført og vi gratulerer alle nye og gjenvalgte ledere. – Lokallaga er grunnmuren i organisasjonen vår, og vi ser fram til et godt samarbeid mellom fylkeslaget og lokallaga i arbeidsåret som kommer, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Ledermøtet besøkte massivtrefabrikken Splitkon

Buskerud Bondelag startet ledermøtet med besøk på massivtrefabrikken Splitkon på Modum. Kristine Nore, innovasjons- og utviklingssjef tok oss i mot og viste oss rundt. – Vi er svært stolte av det vi har fått til her med å etablere verdens største massivtrefabrikk, innledet Nore.

Viken BondeLAG er under bygging

Fylkesstyrene i Buskerud, Akershus og Østfold Bondelag er samlet får å bygge grunnmuren til det som kan bli et stort og slagferdig Viken Bondelag.

Skattekurs og temadag i Buskerud

Det var rekordoppmøte på skattekurset i Buskerud med 215 regnskapsførere fra Buskerud og Oppland. Skattekurset ble arrangert 31.okt.-1.nov. på Storefjell Resort Hotell.

Ostebygda i Hol vant BU-prisen

Ostebygda i Hol vant bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Buskerud. – Dette er en velfortjent pris, alle aktørene har jobbet hardt for å til dette og det er hyggelig å gratulere med prisen på vegne av Buskerud Bondelag sa fylkesleder Håkon Haug Laa under prisutdelingen.

Full fart på Fårefestivalen

Gol Bondelag var tradisjonen tro på plass med stand under Fårefestivalen. - Her har både stor og små kost seg, sier Ole Anders Hodnungseth fra fylkesstyret og lokallagsleder i Gol Bondelag Magne Øynebråten

Buskerud Bondelag godt representert i utvalgene i Norges Bondelag

Norges Bondelag har hvert år sammensetning av de sentrale utvalgene på agendaen på første styremøtene etter sommeren. I år kan Buskerud Bondelag skilte med tre representanter i utvalgene. Per Olav Krekling, lokallagsleder i Øvre Eiker, ble nytt medlem i miljø- og kvalitetsutvalget, Ole Hans Unelsrød fra styret i Buskerud Bondelag fortsetter i kornutvalget og Egil Chr. Hoen som ble valgt som første vara til styret i Norges Bondelag går inn som styrets representant i kornutvalget. Vi gratulerer alle og ønsker lykke til med jobben!

Serverte varm lunsj på Uvdal skole

Torsdag forrige uke serverte Nore og Uvdal bondelag og bygdekvinnelaget varm lunsj til elevene på Uvdal skole. - Dette tiltaket er en suksess som vi har vært med på flere ganger, sier lokallagsleder Johan Høglund. På torsdsag ble det servert blomkålsuppe og grove pannekaker legger Høglund til. Tiltaket er et samarbeid mellom bondelaget og bygdekvinnelaget.

Høstmarked i Hemsedal

Det var bra vært og god stemning da høstmarkedet i Hemsedal gikk av stabelen i helga. Tradisjonen tro var også Hemsedal Bondelag med. - Dette er et hyggelig arrangement som vi er med på hvert år, sier lokallagsleder Olav Huso. Her treffer vi mye folk, og kan vise fram landbruket i bygda, fortsetter Huso og legger til at de i år som tidligere år samarbeider med Tine.

Åpen gård "Gøy på landet"

Det har blitt en tradisjon at det arrangeres Åpen Gård «Gøy på landet» på Nord Ulland Gård. Gøy på landet ble arrangert for første gang i 2013.

Yrende liv på Eiker Matfestival

Det var et yrende liv på Eiker Matfestival i helga med aktiviteter av alle slag. Nærmere 3.500 tok turen innom i løpet av helga. – Dette er et stort arrangement, og det legges ned utallige dugnadstimer både før og under arrangementet. Da er det moro at mange tar turen hit sier leder i Øvre Eiker Bondelag, Per Olav Krekling.

Saltsteinforbud gir store ulemper

Når villreinen er borte og de gamle salteplassene er stengt, er det ikke lenger behov for et totalforbud mot saltsteiner i Nordfjella, mener beitebrukerne.

Stølsbesøk med politikerne til Øynebråten støl

Været viste seg fra sin beste side da vi hadde med politikerne på tur til Hallingdal, og rosinen i pølsa var avslutning på stølen til Magne og Marianne Øynebråten. – Stølen vår ligger på 850 meter over havet, sa Øynebråten da han ønsket følget velkommen.

Politikere på tur med Bondelaget til Nortura, Gol

Mandag 26. august hadde Buskerud Bondelag invitert de politiske partiene på tur til Hallingdal. Vi startet turen på Nortura på Gol, og fabrikksjef Ingrid Hillestad Medhus sørget for en interessant omvisning og mye god informasjon. Med på omvisning var også avdelingsleder for produksjon Erik Bø. – Vi er svært glad for at politikerne tok seg tid til å være med oss hele dagen, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.

Lier Bondelag inviterte politkerne i kommunen

Torsdag inviterte Lier Bondelag politikerne i Lier til Huseby gård. Traseen for E134 var selvsagt et viktig tema. - Hvis vi velger Huseby-alternativet vil 8 millioner porsjoner "5 om dagen" bli borte, sa lokallagsleder Wiggo Andersen. Politikerne fikk også innføring i de ulike produksjonene i Lier. Høyre, MDG, Venstre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF var representert på møtet.

Engasjerende landbruksdebatt på Fossesholm

Alle partiene stilte opp på Fossesholm onsdag kveld da Buskerud Bondelag, Øvre Eiker Bondelag og Viken Skog hadde invitert de politiske partiene sine listekandidater til landbruksdebatt. Fylkesleder Håkon Haug Laa i Buskerud Bondelag og organisasjonssjef Olav Bjella i Viken Skog fikk også innlede på lik linje med politikerne. – Vi er veldig glad for at dere stiller opp og håper at vi kan lære litt av hverandre, innledet debattleder Egil Chr. Hoen før han slapp paneldeltagerne løs.

Stort engasjement på møte om forslag til endringer i rovviltforvaltningen

Klima- og miljødepartementet har kommet med forslag til endringer i rovviltforvaltningen. Mandag arrangerte Buskerud Sau og Geit, i samarbeid med Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Buskerud Bondelag og Folkeaksjon Ny Rovviltpolitikk, åpent møte om temaet. - Vi er glad for å ha Åsmund Ystad fra Folkeaksjon Ny Rovviltpolitikk her for å gå igjennom forslaget for oss, sa leder av Buskerud Saug og Geit Gerd Jorde

Valg 2019 – landbruk på dagsorden

Buskerud Bondelag vil sørge for å sette landbruk på dagsorden under valget i høst. For å sørge for dette har vi lagt opp til to arrangementer i høst. Vi starter med åpent debattmøte på Fossesholm 21. august kl. 18:00 med landbruk som tema, her stiller alle partiene med sine listekandidater. Uka etter, 26. august, har vi invitert de politiske partiene sine listekandidater til fylkestinget i Viken på tur til Hallingdal med fjell-landbruket som tema.

Presentasjon for kommunestyret i Ringerike

Harald Fagerås, Norderhov Sogneselskap presenterte for kommunestyret i Ringerike produksjonene, mål og visjoner for primærnæringen på Ringerike og Hole. Fagerås supplerte med sine kunnskaper og erfaringer. Kommunestyret klappet spontant etter foredraget

Kornutvalget på tur til Finland

Ole Hans Unelsrød, styremedlem i Buskerud Bondelag sitter i Norges bondelag sitt kornutvalg var på tur til Yaras forsøksgård i Kutkaniemi i Finland tidligere denne uka. -Dette var en flott tur både faglig og sosialt, sier Unelsrød

Nominasjonen til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

Kjenner du noen som har startet, eller har du startet en vellykket bedrift eller næring med basis i landbrukets og bygdenes ressurser? Innovasjon Norge deler hvert år ut 50.000 kroner til en landbruksbasert virksomhet som har fremhevet seg på ulike områder i hvert fylke. Hvem blir årets prisvinner i Buskerud?

Lier bondeag med stand på Lier-dagene

I år som i fjor deltok Lier bondelag på Lierdagene med egen stand. Det ligger mye arbeid i forkant av et såpass stort arrangement, og lokallaget har stått på. Hos Lier bondelag var det dyr av mange slag som barna kunne hilse på, hopping i høyet og selvfølgelig lokale produkter fra Lier.

Hovedutvalget for utdanning vedtok å bygge fjøs på Buskerud

Torsdag 19.06. behandlet hovedutvalget for utdanning (HUU) i Buskerud saken om bygging av fjøs på Buskerud videregående skole. Det var et enstemmig hovedutvalg som vedtok etablering av fjøs på Buskerud. – Vi er veldig fornøyd med dette vedtaket, nå ruster vi oss for framtida sier leder av hovedutvalget for utdanning Sissel Urke. Buskerud Bondelag er svært glad for denne avgjørelsen.

Fokus på fruktbar jord i Nedre Eiker

Nedre Eiker Landbrukslag har hatt stort fokus på fruktbar jord det siste året. Torsdag kveld 13.06 var det duket for medlemskveld, den tredje i rekken, med tema "Fruktbar jord". – Dette er noe som medlemmene våre er opptatt av, og vi er glad for at Øystein Haugerud kunne innlede om temaet sier lokallagsleder Knut Olav Stryken.

Nedre Eiker landbrukslag viste fram landbruket

Torsdag 13. juni viste Nedre Eiker landbrukslag fram landbruket i kommunen for Fylkesmannen i Oslo og Viken og landbrukskontoret i nye Drammen. – Hensikten med fagturen var å vise fram landbruket i Nedre Eiker og de utfordringene næringa har med hensyn til jordvern, sier lokallagsleder Knut Olav Stryken.

Fornøyd Buskerud-delegasjon på Bondetinget

Det var en fornøyd Buskerud-delegasjon som reiste hjem etter to innholdsrike dager på Bondetinget på Lillehammer. – Dette har vært et veldig godt bondeting, med mange gode innlegg i generaldebatten og en god landing av regionreformen og ny inndeling av fylkeslag, sier leder Håkon Haug Laa og nestleder Steffen Green.

Egil Chr. Hoen valgt inn som første vara til styret i Norges Bondelag

Vår tidligere fylkesleder Egil Chr. Hoen ble valgt inn som 1.vara til styret i Norges Bondelag på Bondetinget. Vi gratulerer! - Jeg er veldig glad for denne tilliten, og ser fram til å brette opp ermene og ta fatt på jobben for denne viktige og fantastiske organisasjonen vår, sier Egil Chr. Hoen.

Bondetinget i gang!

Bondetinget 2019 er i gang, Buskerud-delegasjonen er på plass og leders tale og generaldebatten har vært hovedsakene på første dag. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har også hatt innlegg.- Det burde vær bannlyst og nedbygge dyrka mark når vi har alternativer, sa Bollestad til stor applaus fra salen. Generaldebatten hadde stort spenn i temaer og flere Buskerud-delegater har vært på talerstolen i dag.

Landbruket ut i skolen

Torsdag 23.5.19 arrangerte Norderhov Sogneselskap gårdsbesøk på Hjelmerud gård for førsteklassinger. Dette ble gjort for å spre kunnskap og gi barna mulighet til å lære mer om hvordan det er på en gård og hvordan melkeprodukter blir til.

Glad for avtale i jordbruksforhandlingene

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble enige med staten om en jordbruksavtale for 2020 16. mai. -Jordbruket forhandla fram bedre muligheter til å bruke jorda over hele landet. Skal vi få folk til å satse på landbruk er det prinsipielt viktig at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper reduseres. For første gang siden oppgjøret med de rødgrønne i 2013, har vi lyktes med det, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa

Toppkarakter til 59 grader Topptur

Onsdag 15. mai var det nok en gang duket for 59 grader Topptur for naturbruks-skolene. – Vi er strålende fornøyd med arrangementet. Ikke minst må vi rette en stor takk til alle som bidrar til at dette blir en så bra dag, både sponsorer og de som stiller opp på postene, sier toppturgeneral Karl Henrik Berke. Også i år stilte Buskerud Bondelag opp på en post, denne gangen med pallestabling med traktor.

Bondelunsj på Skoger samdrift når Staten la fram sitt tilbud

Skoger bondelag hadde tradisjonen tror lunsj på Skoger samdrift i forbindelse med fremleggingen av statens tilbud i jordbruksforhandlingene. Diskusjonen gikk livlig rundt bordet. – Dette er en tradisjon vi har hatt i Skoger i mange år nå, sier fylkesstyremedlem Ole Hans Unelsrød.

Ingen offensiv satsing

Retningen mot færre og større gårdsbruk i norsk landbruk videreføres når staten har lagt fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa.

Vårslepp på Ringerike

I helgen var det igjen klart for "Vårslepp på Felleskjøpet, Hønefoss". Arrangementet er tradisjonsrikt og er et samarbeid mellom Felleskjøpet, Norderhov Sogneselskap, Hole Landbrukslag og Ådal Landbrukslag.

Et krav som styrker landbruk i hele Buskerud.

Jordbrukets krav styrker muligheten for å bruke jorda i hele fylket vårt og over hele landet, det er en forutsetning for en framtidsretta og bærekraftig matproduksjon, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa

Norderhov Sogneselskap inviterte til frokostmøte

Norderhov Sogneselskap inviterte rådmannen, ordføreren, næringssjefen, avdelingsleder landbrukskontoret i Ringerike Kommune til frokostmøte på Benterudstua.

Rundtur rundt Krøderen

I starten av april inviterte Krødsherad Bondelag til rundtur rundt Krøderen med besøk hos ulike bønder. Det var godt oppmøte og første stopp var å se på nytt maskinlager på Nordre Bjøre gård.

Flesberg og Rollag bondelag serverte kommunestyret mat og info

Flesberg og Rollag bondelag møtte representanter fra kommunestyret i Flebserg før påske og serverte lokalprodusert mat sammen med budskap om landbruket i kommunen. – Dette var nyttig og vi fikk gode tilbakemeldinger på at budskapet også nådde fram, sier lokallagsleder Kari Solibakke Klev

Stor inntektsnedgang for bonden

Ferske tall fra budsjettnemda for jordbruket viser en beregnet inntektsnedgang på 23 500 kr per årsverk i 2019. De som kan forvente størst nedgang er bønder som driver med korn og svin hvor forventet inntektsnedgang er på over 25 prosent sammenlignet med 2017. – Den svake inntektsutviklingen gir et viktig signal inn mot årets jordbruksoppgjør, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa og legger til at det er viktig å prioritere korn ved årets jordbruksoppgjør.

Høytidelig åpning av ammekufjøs i Røyken med snorklipping

Denne uka var det høytidelig åpning av nytt ammekufjøs hos Kirsti og Hans Petter Transet. Ordfører i Røyken, Eva Noren Eriksen stod for snorklippingen og 11 politikere fra alle partier hadde møtt opp. - Dette var en god anledning til å snakke med lokale politikere, og bondelagene i Røyken, Hurum og Asker har samarbeidet om dette arrangementet, sier lokallagsleder i Røyken Toril Kure

MatRIKET – et steg nærmere realisering

Onsdag kveld hadde rundt et 60-talls nysgjerrige funnet veien til gildehallen på Espedal Gartneri i Lier for å høre status om etablering av MatRiket i Lier. Fylkesleder i Buskerud Bondelag, Håkon Haug Laa ønsket velkommen til møtet og Harald Buttedal ledet oss gjennom kvelden. Prosjektleder Magne Vegel informerte om status for prosjektet og Stein Wennberg fra Felleskjøpet orienterte om samlokalisering av FK og MatRiket.

Planlegg for nytt RMP regelverk når våronna starter

Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus har nå fått et felles Regionalt miljøprogram (RMP). Miljøprogrammet er utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Viken i tett samarbeid med representanter fra faglagene i vår region. Flere tilskuddsordninger er fjernet, en del er endret og noen nye er kommet til.

Håkon Haug Laa valgt som ny leder i Buskerud Bondelag

Håkon Haug Laa fra Ål ble valgt som ny leder i Buskerud Bondelag, som nestleder ble Steffen Green fra Modum valgt. Med seg i styret har han også Ole Hans Unelsrød, Nina Basberg, Bernt Gran og Ole Anders Hodnungseth som er fast møtende vara. – Jeg takker for tilliten og skal gjøre det beste jeg kan for Buskerudbonden framover, sa Haug Laa til årsmøtet

Egil Christopher Hoen kåret til årets Gla`bonde

Buskerud Bondelag har hvert år de seinere åra kåret «Årets Gla’bonde». Årets pris ble delt ut til avtroppende fylkesleder Egil Chr. Hoen for sin innsats for landbruket gjennom mange år. Prisen ble delt ut til stor applaus under årsmøtemiddagen og det var en rørt fylkesleder som takket for prisen. – Dette betyr veldig mye, sa fylkesleder Hoen.

Våre samarbeidspartnere