Torunn Hovde holdt sin siste tale som leder i Buskerud Bondelag.  Jeg har hatt mange spennende år som tillitsvalgt, nå skal jeg bli bonde på heltid, og gleder meg til det, sa Torunn til årsmøtet.

Trine Hasvang Vaag, styremedlem Norges Bondelag, informerte om viktige saker fremover i Bondelaget og nytt politisk landskap.

    Foto: Trine Hasvang Vaag

 

Fra Matprat,Opplysningskontoret for egg og kjøtt fikk årsmøtet besøk av markedssjef bransjeutvikling Even Nordahl og digitalsjef Helene K. Graver. De informerte om virksomheten til Matprat, Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Foto: Helene K. Graver

 

Foto: Torunn Hovde takket av Per H.Liahagen og Magne Øynebråten for styrevervet i Buskerud Bondelag.

 

Torunn Hovde delte ut tinnbolle til de som arrangert Åpen Gård. Lokallagene tok i mot gaven på vegne av vertskapet.

 

Under valget fikk Buskerud tre nye styremedlemmer Ole Hans Unelsrød, Lina Bjørk Sørby og Håkon Haug Laa.

Det nye styret består av: Leder Egil Hoen (Øvre Eiker), nestleder Lars Halvard Wetterstad (Sandsvær), styremedlemmer Kjell Terje Løver (Nore og Uvdal), Håkon Haug Laa (Ål) og Lina Bjørk Sørby (Øvre Eiker) og 1.varamedlem Ole Hans Unelsrud (Skoger).

Foto: Det nye styret i Buskerud Bondelag, foran fra venstre Ole Hans Unelsrød, Lina Bjørk Sørby, Håkon Haug aa   – bak fra venstre Kjell Terje Løver, Egil Hoen, Lars Halvard Wetterstad.