Tid: 25.juni kl 18.00

Sted: Varlo Grendehus, Hokksund

 

Program

- Kort orientering om situasjonen / status ved repr. fra Buskerud Bondelag og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

- Orientering om den nye erstatningsforskriften   v/ Finn Erlend Ødegård, Norges Bondelag

- Hvordan forholde seg, praktisk informasjon v/ Øyvind Løken, leder av FKT prosjektet

     Hvordan kommunale fellingslag er organisert forskjellige steder

     Hvordan få på plass systemer for informasjonsflyt og samhandling mellom fellingslaget og SNO

     Beredskap i beitelagene

- Med rovdyr tett inn på kroppen v/ Merete Furuberg, leder Bonde- og Småbrukarlaget

- SNO v/Espen Marker

     Status ulvesituasjonen Nedre Buskerud

- Spørsmål/diskusjon

- Oppsummering v/ Buskerud Bondelag og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

 

Arrangører: Buskerud Bondelag og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag.