Nyheter

Bli kjent med de nye styremedlemmene i Buskerud Bondelag

Aashild Bang holder til i Vestre Ådal på Ringerike og driver med produksjon av korn og poteter. - Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben styret og bli kjent med nye folk, sier Aashild

Møtte MDG

Torsdag 18. mars møtte vi Buskerud MDG`s førstekandidat til Stortingsvalget, Margit Fausko. – Vi er veldig glad for at de politiske partiene vil møte oss til dialog, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Behov for mer øko-korn både til mat og fôr

Det var budskapet når Landbrukets Økoløft, Grønt Fagsenter Buskerud, Buskerud Bonde- og småbrukarlag og Buskerud Bondelag inviterte til webinar om hvordan en skal lykkes med øko-korn.

Advarer mot å innføre ny fordelingsnøkkel for RMP-midler

Buskerud Bondelag har i sitt høringssvar om ny fordelingsnøkkel for RMP-midlene på det sterkeste advart mot å innføre denne. – Vil få store negative konsekvenser for Buskerud og Viken, vil gå utover både kulturlandskap og vannkvalitet, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.

Håkon Haug Laa gjenvalgt som leder på årsmøte

Onsdag 17 mars avholdt Buskerud Bondelag heldigitalt årsmøte. Møteleder Erik Hørluck Berg ledet oss stødig gjennom årsmøte. – Jeg vil takke for tilliten og sammen skal vi jobbe for bonden og landbruket framover, sa fylkesleder Håkon Haug Laa.

Webinar om slam og kornøkonomi

Kornprogrammet og NLR inviterer til seminar om slam og kornøkonomi.

Sesongarbeidskraft

Vekstsesongen står for døra, og i koronapandemien er det viktigere enn noen gang at vi produserer norsk mat til norske forbrukere. Dessverre byr pandemien på store utfordringer med tilgangen på arbeidskraft i grøntsektoren. I den forbindelse har bondelagene i Viken opprettet samarbeid med NAV i Vest og Øst Viken.

Godt oppmøte på digitale regionmøter

Forrige uke og mandag denne uka har Buskerud Bondelag avholdt digitale regionmøter for styrene i lokallaga. - Med få arenaer for å møtes er dette en viktig kanal for å holde kontakten med lokallaga, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Våre samarbeidspartnere