Nyheter

Fagmøte grøntprodusenter Østlandet utsatt

Det planlagte fagmøte for grøntprodusenter torsdag 13. januar 2022 utsettes. Nye retningslinjer betyr at møter som dette ikke vil være mulig eller forsvarlig å gjennomføre fysisk. Vi har derfor konkludert med at det flyttes til mars, og håper at det da er mulig å møtes fysisk.

Ledermøte i Buskerud

Ledermøte i Buskerud ble avhold 18. og 19.november på Klækken hotell. Møtet samlet til sammen 55 personer.

Årsmøtene i gang

Årsmøtene i lokallaga er i full gang. I Sigdal og Eggedal bondelag ble Roxana Stangeby ny leder. I Hol bondelag fortsetter Liv Marit Hamarsbøen som leder og i Ådal landbrukslag fortsetter Stine Bjerkeengen som leder. På årsmøte i Lier bondelag ble Hans Kristian Jensen gjenvalgt. Vi gratulerer alle!

Informasjon om lukking av salteinnretninger i Nordfjella og tilskudd

Husk at utenfor beiteperioden er det krav om at saltstein skal oppbevares utilgjengelig for hjortedyr og salteinnretningene skal være nedstengt. – Dette er et viktig tiltak for å hindre at salte-innretningene danner nye samlingsplasser for reinsdyr og hjortevilt utenom beite-sesongen, sier Mattilsynet

Besøkte Elstøen Gartneri før styremøte

Tirsdag 12. oktober hadde Buskerud Bondelag styremøte, vi var invitert til Elstøen Gartneri før møtet for å høre mer om produksjonen av salater. – Det er nyttig for oss å komme ut og se på forskjellige produksjoner, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.

Bondepub, debatt og landbrukets dag i Numedal

Fredag og lørdag sto i landbrukets tegn i Numedal i helga med bondepub og debatt på Rollag vertshus på fredag og landbrukets dag på lørdag. – Godt lokalt initiativ, det er veldig bra at det settes fokus på landbruket i Numedal, sier fylkesleder Haug Laa som var til stede både fredag og lørdag.

Konstruktivt møte med arbeids- og sosialministeren

Forrige uke møttes Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, Lier ordfører Gunn Cecilie Ringdal og grøntprodusenter fra Buskerud. Motivet for møtet var å diskutere utenlandsk arbeidskraft i grøntnæringa. - Et konstruktivt møte, sier fylkesstyremedlem Ola K.Skinnes

Støtter partiene #landbruksløftet?

I forbindelse med debatten på Fosseholm spurte vi partiene om de støtter #landbruksløftet og at inntektene dermed må opp på samme nivå som gjennomsnittet for andre grupper i samfunnet. Her har vi samlet filmsnuttene og du kan høre hva de mener.

Jordbruket krever full kompensasjon

I dag fikk regjeringen kravet fra jordbruket i tilleggsforhandlingene. – Det er avgjørende at bondens kraftige kostnadsvekst blir kompensert, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

Landbruk på dagsorden på Fossesholm

Buskerud Bondelag utfordret stortingskandidatene til landbrukspolitisk debatt på Fossesholm på tirsdag. Fylkesleder i Buskerud Bondelag, Håkon Haug Laa ønsket velkommen og viste til #landbruksløftet og at inntektene i næringa er for lave både for store og små og hva politikerne vil gjøre med dette

Vi setter landbruk på dagsorden

Buskerud Bondelag setter landbruk på dagsorden og inviterer politikere til gårdsbesøk og landbruksdebatt. Partiene stiller med sine toppkandidater til landbruksdebatten på Fossesholm 31.08. kl 18:30. Landbruksdebatten er åpen for alle.

Vil ha politisk støtte til landbruksløft

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. – Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Lykke til med valgkampen!

Buskerud Bondelag gratulerer stortingskandidatene for Buskerud med nominasjonen og ønsker dem lykke til med valgkampen. I den forbindelse er det sendt et brev og en sommerhilsen med lokalmat.

Egil Chr. Hoen valgt som 1. nestleder på Bondetinget

Egil Christopher Hoen, tidligere fylkesleder i Buskerud Bondelag, ble valgt til 1. nestleder på årsmøte i Norges Bondelag. – Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, og er både ydmyk og stolt, sier Egil Chr. Hoen. Lars Halvard Wetterstad valgt til leder av valgnemnda, Wetterstad har tidligere vært nestleder i Buskerud Bondelag.

Elsker å være bonde

-Jeg elsker å arbeide ute, jeg elsker å være bonde og jeg elsker samholdet som er i Bondelaget, sa fylkesleder Håkon Haug Laa i sitt innlegg i generaldebatten hvor fokuset var hvordan vi viser fram næringa og rekruttering

Stor bekymring for bær, frukt og grøntnæringa

Førstereis delegat til Bondetinget, Ola Kure Skinnes, satte fokus på den krevende situasjonen for bær, frukt og grøntnæringa i sitt innlegg i generaldebatten. - De siste tre månedene har vært en stor mental påkjennelse, og dette året kommer til å sette spor i grøntsektoren - spesielt bærproduksjon, sa Kure Skinnes

Lettere å få godkjent sesongarbeidstakere i grøntnæringa

Det er nå gjort justeringer i vurderingskriteriene for ordningen med unntak fra reiserestriksjoner i grøntnæringa.

Møt de nye fylkesstyremedlemmene

Turen er kommet til bringebærbonde Ola Kure Skinnes fra Spikkestad. Ola er ung framoverlent bonde som overtok gården i 2018. I tillegg til bringebær og bjørnebær drives det også med ender, korn og gris på gården

For et trøkk - TAKK!

Det har vært et helt fantastisk trøkk gjennom disse dagene etter bruddet. Takk til alle som har vært ute med bannere, kjørt traktorkolonner og møtt ordførere. - Takk til alle som har stilt opp - vi er så stolt av dere, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Sesongarbeidskraft

Vekstsesongen står for døra, og i koronapandemien er det viktigere enn noen gang at vi produserer norsk mat til norske forbrukere. Dessverre byr pandemien på store utfordringer med tilgangen på arbeidskraft i grøntsektoren. I den forbindelse har bondelagene i Viken opprettet samarbeid med NAV i Vest og Øst Viken.

Dette holder ikke Erna!

– Dette tilbudet fra regjeringa ser overhodet ikke alvoret i den økonomiske situasjonen i landbruket, sier fylkesleder Håkon Haug Laa og mener tilbudet ikke holder mål.

Grøntprodusentene: Halve produksjonen kan forsvinne

Grøntprodusentene i Viken fortviler. Om det utenlandske høstepersonellet uteblir vil mange ikke klare å berge avlinga. Foreløpig ser det ut til å være liten politisk vilje til å gjøre noe med saken.

Veiskille for mange bønder

– Bøndene tjener for dårlig og mange står nå ved et veiskille. Vi trenger et kraftig inntektsløft for å gi bøndene framtidstro, det får vi gjennom kravet som er lagt fram i dag sier Håkon Haug Laa, fylkesleder i Buskerud Bondelag.

Vi dyrker Buskerud

Hvert år har Bondelaget en vårkampanje, i år er temaet vi dyrker landet. Bli med å følg oss på Facebook hvor noen av produsentene våre viser fram produksjonen sin. Først ut er Gilhus gård i Lier. hvor Ragne Helen Ravnsborg tok imot oss og viste oss rundt.

Vil du være pilotgård for energianalyse?

Prosjektet Klimasmart landbruk Viken søker interesserte gårder inn i et pilotprosjekt på energianalyse og -rådgivning.

Bondelagene i Viken møtte KrF

Mandag 19. april møtte bondelagene i Viken KrF i Viken. – Vi er veldig glade for at politikerne tar seg tid til å møte oss, sa fylkesleder i Akershus Jens Thori Kogstad på vegne av fylkeslederne. – Landbruksnæringa er viktig for oss, så dette er gjensidig, kvitterte Ida Lindtveit Røse fra KrF

Møte for grøntprodusenter i Viken om arbeidskraft

Bondelagene i Østfold, Buskerud og Akershus inviterer også i år til et teamsmøte for alle medlemmer som er grøntprodusenter. Nærmere bestemt torsdag 29. april kl. 09.30-11.30 med tema årets sesong og arbeidskraft.

Bli kjent med de nye styremedlemmene i Buskerud Bondelag

Aashild Bang holder til i Vestre Ådal på Ringerike og driver med produksjon av korn og poteter. - Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben styret og bli kjent med nye folk, sier Aashild

Møtte MDG

Torsdag 18. mars møtte vi Buskerud MDG`s førstekandidat til Stortingsvalget, Margit Fausko. – Vi er veldig glad for at de politiske partiene vil møte oss til dialog, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Behov for mer øko-korn både til mat og fôr

Det var budskapet når Landbrukets Økoløft, Grønt Fagsenter Buskerud, Buskerud Bonde- og småbrukarlag og Buskerud Bondelag inviterte til webinar om hvordan en skal lykkes med øko-korn.

Advarer mot å innføre ny fordelingsnøkkel for RMP-midler

Buskerud Bondelag har i sitt høringssvar om ny fordelingsnøkkel for RMP-midlene på det sterkeste advart mot å innføre denne. – Vil få store negative konsekvenser for Buskerud og Viken, vil gå utover både kulturlandskap og vannkvalitet, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.

Håkon Haug Laa gjenvalgt som leder på årsmøte

Onsdag 17 mars avholdt Buskerud Bondelag heldigitalt årsmøte. Møteleder Erik Hørluck Berg ledet oss stødig gjennom årsmøte. – Jeg vil takke for tilliten og sammen skal vi jobbe for bonden og landbruket framover, sa fylkesleder Håkon Haug Laa.

Webinar om slam og kornøkonomi

Kornprogrammet og NLR inviterer til seminar om slam og kornøkonomi.

Sesongarbeidskraft

Vekstsesongen står for døra, og i koronapandemien er det viktigere enn noen gang at vi produserer norsk mat til norske forbrukere. Dessverre byr pandemien på store utfordringer med tilgangen på arbeidskraft i grøntsektoren. I den forbindelse har bondelagene i Viken opprettet samarbeid med NAV i Vest og Øst Viken.

Godt oppmøte på digitale regionmøter

Forrige uke og mandag denne uka har Buskerud Bondelag avholdt digitale regionmøter for styrene i lokallaga. - Med få arenaer for å møtes er dette en viktig kanal for å holde kontakten med lokallaga, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Når bonden skal ha barn: Velferdsordningene er fortsatt for dårlige

- Velferdsordningene i landbruket er for dårlige. Hvis jeg skal ha en unge til, skal jeg ha au pair, sier Marthe Bogstad. 8. mars 2021 er det fortsatt uvanlig at bonden får barn, og frustrerende vanskelig å finne info om hvordan man organiserer seg best mulig – praktisk og økonomisk.

Takk til alle som har sendt inn innspill til jordbruksforhandlingene

-Vi er i gang med Buskerud Bondelags innspill til jordbruksforhandlingene, og jeg vil rette en stor takk til alle som har sendt inn innspill enten det er gjennom Questback eller skriftlige innspill, dette er viktig or oss, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Buskerud Ap tror at næringa kan følge opp landbrukets klimaplan

Tirsdag 23.02. møtte arbeidsutvalget representanter fra Buskerud Arbeiderparti og hovedtema var klima. – Vi har tiltro til at landbruket skal klare å redusere sine utslipp som skissert i landbrukets klimaplan, sier stortingsrepresentant Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet.

Kurs i klimakalkulator for bønder i Buskerud

Det inviteres til innføringskurs i bruk av klimakalkulatoren for bønder i Buskerud. Tid: 16.mars kl. 10.00-12.00 og 18. mars kl. 19.00-21.00.

Premiere: Kornprogrammet inviterer til fangvekstskolen 2021

Kornprogrammet i Østfold, Akershus og Buskerud og Norsk Landbruksrådgivning har gleden av å invitere til den første fangvekstskolen!

Kurs i klimakalkulator for bønder i Buskerud

Det inviteres til innføringskurs i bruk av klimakalkulatoren for bønder i Buskerud. Tid: 16.februar kl. 10.00-12.00 og 18.februar kl. 19.00-21.00.

Med intensjonsvedtak og instruks på agendaen

14. januar avholdt fylkesstyrene i Østfold Bondelag, Akershus Bondelag og Buskerud Bondelag sitt første felles møte for året. Møtet gikk for seg som hør og bør på den digitale plattformen Teams, og på sakslista sto viktige saker for framtidig arbeid.

Regionmøte

Bli med å si din mening om jordbruksforhandlingene 2021 på regionmøte torsdag 21. januar. Buskerud Bondelag inviterer alle medlemmer i Buskerud til digitalt regionmøte foran jordbruksforhandlingene 2021. Det blir innledning fra Bjørn Gimming, 1 nestleder Norges Bondelag.

Fornøyd med nytt arbeidsgiverkurs

10. desember ble det første arbeidsgiverkurset for jordbruket gjennomført. Én av de 150 kursdeltakerne var grøntprodusent og regionleder for GH Viken, John Gunnar Swang, som varmt anbefaler kurset til andre. Vær rask og meld deg på.

Bli med på arbeidsgiverkurs i vinter

En samlet grøntnæring har tatt grep etter sommerens medieoppslag om arbeidsforhold i næringen. Nå er nytt kurs for alle arbeidsgivere i bær- og grøntnæringen igang.

Klimameldinga rett rundt hjørnet

-Næringa har gjennom Landbrukets klimaplan vist hvordan vi kan/skal innfri jordbrukets klimaforpliktelse uten at dette går på bekostning av norsk matproduksjon, bosetting i distriktene, norske arbeidsplasser både i landbruket og matindustrien, og ikke minst matberedskap, fastslår fylkesleder Håkon Haug Laa.

Våre samarbeidspartnere