Nyheter

Plantevernkurs Buskerud, våren 2016

Integrert plantevern

SNS Buskerud, landbruk har kursdatoene for plantevernkurs klare for våren. Første fornyingskurs er på Foss Gård i Lier 26. januar. Flere datoer finner du i saken. Det er mange brukere som har autorisasjonsbevis med gyldighet ut 2015, så her blir det rift om plassene. Meld deg på nå!

Vervestafetten forstetter - vi har nådd 3800 medlemmer

Vervestafett

Vervestafetten i Buskerud fortsetter med stort hell. Etter at Gol og Sandsvær har hatt stafettpinnen kan vi notere oss for 15 nye medlemmer og Buskerud Bondelag har passert 3800 medlemmer

Regionmøter

Foto: Regionmøte 8.des. Vikersund

I desember er det avholdt regionmøter i Buskerud Bondelag. Lokallagene i nedre Buskerud var samlet i Vikersund og lagene i øvre Buskerud møttes på Gol. Temaene for møtene har vært lokallagsarbeid, politikerkontakt, vervestafetten i Buskerud og jordbruksforhandlingene 2016.

Ål har vervet 7 nye medlemmer

Vervestafett

Vervestafetten fortsetter, og Buskerud Bondelag kunne notere seg for ni nye medlemmer forrige uke og vi ser fram til fortsettelsen.

Første veksling i vervestafetten

Vervestafett

Etter første veksling i vervestafetten kan vi ønske 6 nye medlemmer velkommen i Bondelaget. Vervestafetten fortsetter, Ål og Flesberg og Rollag bondelag er neste lag ut.

Startskudd for vervestafetten

Kjell Terje Løver og Egil Chr. Hoen.

Under ledermøte i Buskerud Bondelag var det start for vervestafetten i Buskerud. Stafettpinnen er to fjøler som skal gå fra lokallag til lokallag, den ene starter i Numedal den andre i Hallingdal. Første lokallag ut er Nore og Uvdal Bondelag og Hol Bondelag.

Regionmøter i desember

Deltakere på regionmøte Gol 27.januar

Buskerud Bondelag inviterer til regionmøter 8.des. kl. 18:30 på Tyrifjord Hotell, Vikersund og 10. des. kl. 10:00 på Frøysokstugu, Gol. Vi har allerede begynt å tenke på jordbruksforhandlingene 2016, og i år som i fjor starter vi opp med første runde med regionmøter i desember. Påmeldingsfrist 1.des til Buskerud@bondelaget.no

Økologisk spesialkorn fikk BU-prisen i Buskerud

BU-pris Buskerud 2015

Innovasjon Norge avd. Buskerud deler ut Bygdeutviklingsprisen 2015 til Økologisk Spesialkorn ved Anders Næss for sin innsats innen bevaring av gamle kornsorter. Vinneren har utviklet en solid bedrift som kombinerer fokus på levende jordsmonn og økologisk produksjon med markedsorientering og kommersialisering av økologisk mel.

Våre samarbeidspartnere