Nyheter

Medlemsvekst i Buskerud Bondelag

Egil Chr Hoen og ammekuer

Buskerud Bondelag har økt medlemstallet sitt med 113 medlemmer på to år. Vi har nå 3883 medlemmer. Vi må tilbake til 1996 som var forrige gang det var så mange medlemmer i Buskerud Bondelag. Norges Bondelag har passert 63 000 medlemmer og har nå det høyeste medlemstallet på tjue år.

Geitebønder i Buskerud er bekymra

Geitebønder fra Ål og Hol

I går møttes geitebønder i Ål og Hol og tema var jordbruksmeldinga. I jordbruksmeldinga ønsker regjeringa at geitemjølk skal tas ut av markedsreguleringa.

Julebrev fra Buskerud Bondelag

Julelogo

Jordbruksmeldinga angriper distriktslandbruket i Buskerud

Moden byggåker i august 2013

- Vi ser et nytt angrep på mangfoldet i norsk landbruk, det vil svekke vår måte å produsere mat på og vil spesielt gå utover distriktslandbruket i Buskerud sier leder i Buskerud Bondelag, Egil Christopher Hoen.

Møte om MRSA og storfe

Ku på beite

Tine, Nedre Buskerud Produsentlag, arrangerer møte om MRSA og storfe på Tyrifjord Hotell fredag 2.des. kl. 13:00. På møtet stiller Mattilsynet, TINE og kommunelegen. Enkel servering.

MRSA på melkekyr i søndre Buskerud

Melkeku

Mattilsynet sendte på mandag ut pressemelding om at det var funnet MRSA i speneprøver fra storfe fra en besetning i Søndre Buskerud. I henhold til det som står i pressemeldingen ble smitten påvist hos ei ku med jurbetennelse og det var bonden selv som tok prøve av ei ku som var vanskelig å behandle.

Voksenagronomutdanning - oppstart nytt fag januar 2017

Voksenagronomutdanning

Studieforbundet næring og samfunn, Buskerud, landbruk har i samarbeid med Ål vgs. avd. Lien og Rosthaug vgs. avd. Buskerud, høstet gode erfaringer med agronomkurs for voksne. Vi starter opp med nytt fag, Utmark og kulturlandskap 20.-22.01. 2017. Nye elever er hjertelig velkommen!

Hole på topp i kornavling på landsbasis

Hole kornavling

Fylkesmannen har lagt ut kornstatistikken for 2015, og kan fastslå at 2015 var et godt kornår. Ser vi på gjennomsnitt for alle kornslag fra 2002 – 2015 troner Hole kommune på toppen. Vi gratulerer! Hole er også på pallen med en 2. plass for 2015 med en gjennomsnittlig kornavling på hele 708 kg/da.

Våre samarbeidspartnere