Jondalen Bygdelag har en sann historie å fortelle bygdas innbyggere og øvrige møtedeltakere. Grunneiere i Jondalen ønsker å bygge ut, men hvorfor har Fylkesmannen sendt innsigelse? Dette skal Fylkesmannens representant svare oss på i møtet!

Invitasjon til folkemøte