- Vi har nå et historisk lavt sjølforsyningsnivå uttaler Hoen bekymret. Det er viktig at vi nå får trøkk rundt dette slik at vi holder tritt med befolkningsutviklingen. Både Landbruks- og matmeldinga og en enstemmig næringskomitè har sagt at vi skal øke matproduksjon. – Jeg regner med at regjeringa også har dette med seg når vi kommer til jordbruksforhandlingene, fortsetter Hoen.

 - Noen spør seg hvorfor vi skal produsere mat i Norge. Det er det svært mange gode grunner til, sier Hoen.

- Ethvert land må sørge for egen matsikkerhet, sjølforsyningsgraden er en viktig del av den total beredskapen.

- Matproduksjon med bønder og næringsmiddelindustri er en komplett verdikjede med over 90.000 arbeidsplasser. Det betyr også at vi har kontroll på varene fra jord til bord.

- Vi har god dyrehelse i Norge, og det desidert laveste forbruket av antibiotika i Europa husdyrproduksjon.

- Jordbruket er med på å holde landskapet åpent med dyr som beiter

 - Som ny leder blir min viktigste oppgave å spre dette budskapet og styrke anseelsen til norsk matproduksjon og norske bønder. Vi skal synlige framover lover Hoen.