Line Henriette Hjemdal måtte dessverre melde fordall, og det lyktes oss ikke å finne noen erstatter fra regjeringspartiene eller samarbeidspartiene på så kort varsel.

Foto: Torgny Moen (Buskerud Bonde- og Småbrukarlag), Per Olaf Lundteigen (Sp), Martin Kolberg (Ap) og Egil Chr. Hoen (Buskerud Bondelag).

-Det at jorbruksavtalen går til Stortinget vil svekke forhandlingsinstituttet er grunnleggende feil, åpnet Lundteigen med. Forhandlingene er forberedelser til Stortingets vedtak fortsatte Lundteigen og påpekte videre at skal forhandles fram innenfor rammen av det som er Stortingets mening.

- Internasjonalt vil vi få store endringer i det som gjelder matforsyning. Klima endringene vil føre til store utfordringer for matproduksjon fortsatte Lundteigen. - Samferdselspolitikken er ikke for lastebilsjåfører, men for hele Norge. Olje- og energipolitikken er ikke for oljeindustrien men for hele Norge. Det samme gjelder for jordbrukspolitikken og var krystallklar på at det er matvaresikkerhet som er hovedpoenget i jordbrukspolitikken.

- Hva er kjernen i matvaresikkerheten i Norge, spurte Lundteigen salen, jo det er planteproduksjon. En kan ikke føre en fornuftig jordbrukspolitikk uten å forstå kornproduksjon. Kornproduksjon er jokeren sa Lundteigen – vi må være klar over at når kornproduksjonen faller går matvaresikkerheten ned. – Det er svært bekymringsfullt når både korn- og grasproduksjon går ned, det må være lønnsomt å drive med planteproduksjon slo Lundteigen fast. Kornprisen bestemmer også verdien av graset, dette må vi ta med oss. Lundteigen avsluttet med oppfordre også organisasjonene i jordbruket å ta med seg dette.

Martin Kolberg fra Ap overtok stafettpinnen etter Lundteigen. Han innledet med å si at han ville bruke ord som for forsamlingen kanskje var uvant. – Det som vi, også dere som bønder, er inn i nå er en samfunnskamp sa Kolberg med tyngde.

Under valgmøtene i høst påpekte jeg flere ganger at jordbruket og arbeidstakernes rettigheter var det første som ville bli angrepet av en blåblå regjering. – Dessverre hadde jeg rett fastslo Kolberg. Som Lundteigen påpekte også Kolberg at en forutsetning for at Stortinget skal akseptere Statens tilbud er at man fremmer et oppgjør som er i tråd med Stortingets vilje.

Kolberg var også krystallklar da han påpekte at det er et politisk samfunnsansvar å sørge for at matsikkerhet.

-Vi er inne i en tid som har mye bra i seg, men en del områder blir utfordret av internasjonaliseringen. Dette utfordrer også matsikkerheten.

Vi har et landbruk vi kan være stolt av, mange er ikke klar over at en ikke kan spise bløtkokt egg sør for Nord-Tyskland.  Den norske matproduksjonen er strålende fastslo Kolberg med ettertrykk.

-Nå må den rødgrønne siden stå sammen mot de endringene som den blåblå regjeringen står for. Krf og V kunne fått en avtale med Ap, Sp og SV og MDG – men da hadde regjeringen blitt påført et alvorlig nederlag.

Jeg har blitt 65 år etter hvert, sa Kolberg til forsmalingen – men det er ting jeg aldri helt har forstått; det er mange som sier at det ikke spiller noen rolle hvem som styrer.  Det ER forskjell på hvem som styrer, fastslo Kolberg med ettertrykk.

Etter innledning fra Kolberg og Lundteigen ble det åpnet for spørsmål fra salen, og mange hev seg frampå med spørsmål og kommentarer.