Henvendelser om medlemsskap og kontingent kan rettes direkte til medlemsregisteret på e-post medlemsregisterert@bondelaget.no eller telefon 22 05 45 00.