Buskerud har i Regional Næringsplan som mål å øke matproduksjonen med 1% i året i årene framover. Temaet for samlingen var både å se hva status er og hvor veien går videre.

Samlingen ble åpnet av landbruksdirektør Astrid Aass, fylkesleder i Bondelaget Egil Christopher Hoen og fylkesleder i Småbrukarlaget Torgny Moen.

Dagen bød på et rikholdig program, Christian Anton Smedshaug tok for seg de makroøkonomiske forholdene. Her trakk han fram noen av utfordringene vi står overfor framover.

Selvforsyningsgraden i Norge går nedover. Den politiske situasjonen er ustabil og vi har hatt nesten en tredobling av importen på 13 år, sa Smedshaug til forsamlingen.

Smedshaug fastslo videre at Norges støtteandel til jordbruket målt i % av BNP er mindre enn EU sin støtte til landbruket.

Smedshaug avsluttet med å poengtere at det er viktig at vi i Norge unngår ”danskefella”, som kort fortalt kan oppsummeres med:

  • Ulønnsom produksjon

  • Lavkvalitetsprodukter

  • Selskapsjordbruk

Vi må tenke fra gen til gaffel, avsluttet Smedshaug.

Hans Edvard Torp, leder av Norges Bondelag sitt kornutvalgt tok for seg hvor kornet står i Norges Bondelag. Kornet står sterkt i Norges Bondelag.

Det er ikke for ingenting vi har hatt et nek i logoen vår siden 1905, sa Torp til forsamlingen. Korn er nøkkelproduksjon for å brødfø både folk og dyr og det er avgjørende at landbrukets næringsarealer sikres fortsatte Torp. Vi er bekymret for Regjeringas manglende satsing på korn, avsluttet Torp.

Tidligere har det vært holdt strategisamlinger for å kartlegge hvordan vi kan øke matproduksjon i Buskerud. Som et resultat av dette har det blitt startet flere små og store prosjekter. Det var også satt av tid til en kort gjennomgang av disse, både landbruksrådgivningen, Tine og Nortura presenterte sine prosjekter.

Dagen ble avsluttet med et panel bestående av landbruksdirektøren, Steinar Berthelsen – fylkespolitiker fra Ap og lederne av Buskerud Bondelag og Buskerud Bonde- og småbrukarlag.