Nyheter

Kjære bondelagsmedlemmer

Her kjem ein liten julehelsing frå Buskerud Bondelag. Eg er stolt av dykk alle som står på for å produsere mat til den norske befolkninga. I år har me sett kor viktig det er å ha eit velfungerande landbruk her i landet.

God jul!

Buskerud Bondelag ønsker alle en riktig god jul. Kontoret holder stengt fra og med 21.desember og vi er tilbake 4. januar.

Gratulerer til Norderhov Sogneselskap!

Norderhov Sogneselskap vant vervekampanjen i Buskerud. Mange lokallag har vært flinke, men Norderhov Sogneselskap gikk av med seieren og har vervet 19 nye medlemmer. Vervekampanjen ble arrangert fra 25.nov. – 14.des. i Buskerud og det ble vervet til sammen 42 medlemmer i hele Buskerud.

Klimaforslag brakklegger matjord tilsvarende 12 500 fotballbaner i Buskerud

Regjeringa skal ta stilling et forslag om å innfri norske klimamål ved å ha færre kyr, sau og lam i Norge. Forslaget vil gi brakklegging av matjord i Buskerud tilsvarende 12 500 fotballbaner.- Dette er svært alvorlig, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.

Framoverlente bønder i Lier

Onsdag 25. november var mange Lier-bønder samlet til Teams-seminar hvor tema var bruk av arbeidskraft i landbruket. – Dette er et viktig tema og vi har et godt samarbeid med politi, arbeidstilsynet og de ulike etatene, sier lokallagsleder Hans Kristian Jensen

Vi vil ha med flere på laget!

For å være en slagkraftig organisasjon er det viktig å ha en stor medlemsmasse, sier fylkesleder Håkon Haug Laa. Nå har vervekampanjen i Buskerud startet. Lokallagene er involvert i vervekampanjen som er fra 25. november til 14. desember.

Årsmøtene i lokallagene

Årsmøtene i lokallagene har nå blitt avholdt. Mange lokallag har gjennomført digitalt årsmøte for første gang grunnet covid- 19 situasjonen. I Lier Bondelag og Hol Bondelag ble det valgt nye ledere og Buskerud Bondelag gratulerer alle nye og gjenvalgte ledere.

Digitalt ledermøte i en digital hverdag

Nærmere 40 deltagere var samlet da Buskerud Bondelag arrangerte digitalt ledermøte fredag 20. november. – Vi skulle gjerne truffet alle ansikt til ansikt, men håper også at en digital versjon av ledermøte kan være nyttig, sa fylkesleder Håkon Haug Laa

Fylkeslederen på ungdomsskole-besøk

Torsdag var fylkesleder Håkon Haug Laa på besøk på Ål ungdomsskole for å fortelle elvene om mulighetene i landbruket. – Det var veldig trivelig å få reise på skolebesøk, og mange hadde gode spørsmål, kunne fylkeslederen fortelle.

Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt og kvotejakt for gaupe.

Rovviltnemnda i forvaltningsregion 2 har igangsatt arbeidet med revisjon av forvaltningsplanen. – Planen som foreligger er et godt utgangspunkt og organisasjonene har i fellesskap sendt inn innspill i høringsrunden sier Eldor Bjerke, rådgiver i Buskerud Bondelag

Digtalt partnerskapsmøte

Mye foregår digitalt om dagen, og torsdag 05. november møttes det regionale partnerskapet digitalt. Partnerskapet består av fylkeskommunen, fylkesmannen, Innovasjon Norge og representantene fra næringa. - Viktig fora hvor vi diskuterer forskjellige tema, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Tida er inne for kraftfulle tiltak i verdikjeden for mat

Det er nødvendig å redusere dagligvarekjedenes dominans i hele verdikjeden. - Dette handler også om tilgang til butikkhyller og mangfoldet i norsk matproduksjon, sier Bartnes.

Seks tiltak for dagligvarebransjen

Her er Bondelagets forslag til tiltak, fra vårt høringssvar til dagligvaremeldinga.

Fagdag: Fossilfrie korntørker - utsatt

Grunnet utviklingen i covid-19 situasjonen avlyses det fysiske møtet om fossilfrie korntørker. Det blir satt opp et digitalt møte. Dato for digitalt møte er ikke bestemt.

Viken Frp: Vi må støtte opp om norsk kjøttproduksjon

- Særlig i disse tider er det viktig å ha en sterk norsk kjøttproduksjon, sa Liv Gustavsen, leder i Viken Fremskrittsparti, da hun tok med hele fylkestingsgruppa til møte med fylkesbondelagene i Viken.

Møtte Arne Nævra fra SV digitalt

Vi fortsetter å møte de politiske partiene hvor fokuset er på programarbeidet. Det ble digitalt møte med Arne Nævra fra SV i Viken 19.10, Nævra sitter i SV sin programkomite. – Nyttig og viktig møte, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.

Ny veileder ved søknad om rovdyrerstatning

Bønder i rovdyrområder som mister husdyr til rovdyr, har krav på erstatning. Her har vi samlet info, til søknadsfrist 1. nov.

Klimakalkulatoren lansert – viktig steg i klimajobben

– Buskerudbonden er framoverlent på klima- og miljøsiden og nå får vi ennå et viktig verktøy i verktøykassa når klimakalkulkatoren ble lansert i dag, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.

Møtte Venstre

I gåt møtte vi Kristine Nore fra Viken Venstre, Kristine er fra Krødsherad og er medlem av Venstres programkomitè. Hun hadde med seg et rykende ferskt eksemplar av førsteutkastet til valgprogram. – Vi er glad for å ha dialog med de politiske partiene, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.

Landbrukspodden + Landbruk.no på taket

Torsdag inviterer Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke til live podcastinnspilling på taket av Landbrukets hus.

Kurs i solenergi i landbruket

Vurderer du å investere i solenergi på gården din? I høst arrangeres det to kurs i Buskerud, Gol og Åros. Kurset er innom temaene tekniske løsninger, dimensjonering, støtteordninger og viktige faktorer med tanke på lønnsomhet.

Åpning av Økouka

Torsdag var det åpning av Økouka i Buskerud på Buskerud vgs. Ordfører i Modum kommune Sunni G. Aamodt åpnet uka. Elevene på restaurant- og matfag serverte pizza med økologiske råvarer.

Kornprogrammet starter opp igjen – følg med

Kornprogrammet starter opp i løpet av høsten. Vi gjentar suksessen kornskolen, og planlegger noen nyvinninger.

Siste sjanse til å se kulturlandskapet gjennom bøndenes rammer!

Sommerens #komhit-kampanje har latt ferierende se det norske kulturlandskapet gjennom drøyt 250 røde rammer over hele landet. Bare her i Viken har det stått rammer på 70 steder – 21 i Akershus, 16 i Buskerud og 33 i Østfold!

Dra til seters og ta med deg gode opplevelser hjem

Torsdag 09.juli blir det støls-TV på Buskerud Bondelag sin FB-side. Da blir det innslag fra Øynebråten støl på Golsfjellet. Hallingdal er et av områdene i Norge hvor det fortsatt er aktiv seterdrift flere steder, og mange har åpne støler.

#Komhit Røyse

Hole Landbrukslag deltar i sommerkampanjen #komhit og de har satt ut en ramme på Røyse. Røysehalvøya byr på vakkert kulturlandskapet med produksjon av korn, oljevekster, bær, grønnsaker og noe husdyr. Ramma finner du ved Røyse skole.

#Komhit i sommer

Bøndene setter sitt preg på landskapet i hele Buskerud, og det vil vi vise fram gjennom somerkampanjen #Komhit. Noen av stedene vil vi vie litt ekstra oppmerksomhet – denne gangen Leveld i Ål. – Vi viser veldig gjerne fram Leveld som også er et nasjonalt utvalgt kulturlandskap, sier lokallagsleder Vidar Kolbjørnsgard.

Nyttig informasjon for beitebruker

Fylkesmannen i Oslo og Viken har utarbeidet en brosjyre «Beitedyr og rovvilt - samordnet informasjon». Brosjyren inneholder blant annet informasjon om forvaltningen, ansvarsfordeling, informasjon om de ulike fellingsmetodene, skadefelling, erstatning, tilskudd og kontaktinformasjon.

Ønsker rovviltnemnda for region 2 lykke til med arbeidet

Etter fylkestingsvalg blir det også oppnevnt nye medlemmer til rovviltnemndene. -Vi ønsker den nye nemnda for region 2 lykke til med arbeidet og ser fram til god dialog, sier fylkesleder Håkon Haug Laa

Generalforsamling i Landbruksparken AS

Landbruksparken AS avholdt generalforsamling mandag 18. mai, fylkesleder Håkon Haug Laa ble valgt inn i styret. Harald Buttedahl ble gjenvalgt som styreleder og Thomas Siegel fra Buskerud Bonde- og Småbrukarlag ble valgt inn som nytt styremedlem.

Enighet om jordbruksavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2021. -Jeg tror det er riktig i ei uoversiktlig tid å ha fått avklart rammer for norsk matproduksjon framover. Det er viktigere enn noen gang, også for bøndene i Buskerud sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa

Årsmøte Buskerud Bondelag

Årsmøtet i Buskerud Bondelag ble avholdt i 23. mars. For første gang har Buskerud Bondelag avholdt årsmøtet digitalt. Håkon Haug Laa ønsket velkommen til deltakerne og ordstyrer Erik H. Berg ledet årsmøtet.

Overrakte Landbrukets klimaplan til Viken-politikere

Fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, overrakte 22. april Landbrukets klimaplan til fylkesråd for klima og miljø, Anne Beathe Tvinnereim, og leder av komité for finans, administrasjon og klima, Simen Nord.

Norderhov Sogneselskap årets lokallag

Norderhov Sogneselskap er årets lokallag i 2019 – vi gratulerer! – Dette laget har holdt god aktivitet gjennom mange år, de gir medlemmene et veldig godt tilbud både faglig og sosialt og de har hatt flere gode utadretta tiltak i året som har gått, sa fylkesleder Håkon Haug Laa da vinneren ble annonsert på et elektronisk møte for lokallaga 15.04.

Mye godt arbeid i Bondelaget for grøntnæringa

Nestleder i Buskerud Bondelag, Steffen Green, er selv jordbærbonde og har fulgt situasjonen i grønt-næringa tett. – Det er lagt ned mye godt arbeid fra Norges Bondelag i den situasjonen vi er inne i, og vi har nå mer sikkerhet i bunn for den jobben vi skal gjøre framover sier Green. Green kan forsikre om at Buskerud Bondelag er tett på og følger situasjonen nøye.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Rettigheter i forbindelse med koronautbruddet

Mange har spørsmål om hvilke regler og rettigheter som gjelder i unntakstilstanden som følger av korona-viruset. Her har vi samlet nyttig informasjon.

Råd til bonden om korona-smitte

Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården.

Retningslinjer i forbindelse med koronaviruset

Norges Bondelag forholder seg til myndighetenes anbefalinger i forbindelse med koronaviruset. Vi følger situasjonen og oppdaterer informasjonen løpende.

Kornkonferanse - AVLYST

Grunnet koronaviruset avlyser Buskerud Bondelag kornkonferansen på Buskerud vgs. (Landbruksskolen) mandag 16. mars kl.16.00.

Stort engasjement på møte med Lars Petter Bartnes

Partnerskapet for landbruket i Viken er i gang

Onsdag denne uka møttes det regionale partnerskapet for landbruket i Viken for første gang. – Det regionale partnerskapet er en viktig arena for oss i næringa og det er viktig at dette blir ivaretatt på en god måte også i Viken, sier de Sigurd Enger, Håkon Haug Laa og Svend Arild Uvaag – fylkeslederne i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold.

Stormøte

Stormøte om jordbruksforhandlingene 20.februar kl. 18.30-21.30 på Buskerud vgs., Buskerudveien 134, 3340 Åmot. Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag kommer.

Lunsjmøte i Lier

Det var godt oppmøte av grønt, fukt- og bærprodusenter da Lier Bondelag og Buskerud Bondelag inviterte til lunsjmøte på Lier Asvo. Bjørn Gimming 1.nestleder Norges Bondelag tok turen til Lier. Tema var jordbruksforhandlingene og mange kom med innspill på hva som må prioriteres.

Et norsk kjøtt med god samvitigheit.

Et norsk kjøtt med god samvitigheit, sier fylkesleder Håkon Haug Laa i dette innlegget. - Norsk kjøttproduksjon sørger for framtidig matvaresikkerheit, bidrar til arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien og landbruk over hele landet, sier Haug Laa.

Lunsjmøte i Lier

Buskerud Bondelag og Lier Bondelag inviterer til lunsjmøte tirsdag 11. februar kl. 12.00 – 14.00 på ASVO, Kjellstadveien 11, Lier. Vi inviterer grønt, frukt og bærprodusenter. Bjørn Gimming 1.nestleder og medlem i grøntutvalget i Norges Bondelag kommer.

Kurs fra NLR Østafjells

NLR Østafjells har flere nyttige og praktiske kurs framover, blant annet autorisasjonskurs gnagermidler, autorisasjonskurs plantevernmidler, praktisk HMS-kurs og sikkerhetskurs for varme arbeider. Du kan gå inn på NLR sine hjemmesider for å finne mer informasjon om de enkelte kursene.

Regionmøtene er i gang

Mandag var representanter for lokallaga i øvre Buskerud på plass på Frøysok-stugu på Gol for å diskutere innspill til jordbruksforhandlingene. – Det er veldig viktig for oss å få innspill fra lokallaga, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.

Regionmøter

Buskerud Bondelag inviterer til regionmøte i Hallingdal 20. januar og i nedre Buskerud 22.januar. Møtene er åpne for alle medlemmer.

Våre samarbeidspartnere