Nyheter

Kjære bondelagsmedlemmer

Her kjem ein liten julehelsing frå Buskerud Bondelag. Eg er stolt av dykk alle som står på for å produsere mat til den norske befolkninga. I år har me sett kor viktig det er å ha eit velfungerande landbruk her i landet.

God jul!

Buskerud Bondelag ønsker alle en riktig god jul. Kontoret holder stengt fra og med 21.desember og vi er tilbake 4. januar.

Gratulerer til Norderhov Sogneselskap!

Norderhov Sogneselskap vant vervekampanjen i Buskerud. Mange lokallag har vært flinke, men Norderhov Sogneselskap gikk av med seieren og har vervet 19 nye medlemmer. Vervekampanjen ble arrangert fra 25.nov. – 14.des. i Buskerud og det ble vervet til sammen 42 medlemmer i hele Buskerud.

Klimaforslag brakklegger matjord tilsvarende 12 500 fotballbaner i Buskerud

Regjeringa skal ta stilling et forslag om å innfri norske klimamål ved å ha færre kyr, sau og lam i Norge. Forslaget vil gi brakklegging av matjord i Buskerud tilsvarende 12 500 fotballbaner.- Dette er svært alvorlig, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.

Framoverlente bønder i Lier

Onsdag 25. november var mange Lier-bønder samlet til Teams-seminar hvor tema var bruk av arbeidskraft i landbruket. – Dette er et viktig tema og vi har et godt samarbeid med politi, arbeidstilsynet og de ulike etatene, sier lokallagsleder Hans Kristian Jensen

Vi vil ha med flere på laget!

For å være en slagkraftig organisasjon er det viktig å ha en stor medlemsmasse, sier fylkesleder Håkon Haug Laa. Nå har vervekampanjen i Buskerud startet. Lokallagene er involvert i vervekampanjen som er fra 25. november til 14. desember.

Årsmøtene i lokallagene

Hans Kristian Jensen, leder i Lier Bondelag.

Årsmøtene i lokallagene har nå blitt avholdt. Mange lokallag har gjennomført digitalt årsmøte for første gang grunnet covid- 19 situasjonen. I Lier Bondelag og Hol Bondelag ble det valgt nye ledere og Buskerud Bondelag gratulerer alle nye og gjenvalgte ledere.

Digitalt ledermøte i en digital hverdag

Nærmere 40 deltagere var samlet da Buskerud Bondelag arrangerte digitalt ledermøte fredag 20. november. – Vi skulle gjerne truffet alle ansikt til ansikt, men håper også at en digital versjon av ledermøte kan være nyttig, sa fylkesleder Håkon Haug Laa

Våre samarbeidspartnere