Utdeling av prisen Bondevenn under Lokallagsmessa for Numedal.

Bilde: Anne Berit Nikolaisen, Kjell Terje Løver og Anne Beate Rye Teigen.

 

Bilder fra Lokallagsmessa for Numedal.