-   8. oktober, Ål Bondelag v/Håkon Haug Laa, mobil 993547424. Mer info

    - 16. oktober, Nedre Eiker Landbrukslag v/Knut Olav Stryken, mobil 91717297. Mer info

    - 12. november, Nore og Uvdal Bondelag v/Kjell Terje Løver, mobil 47286255. Mer info

    - 13.november Modum, landbruksskolen, kontakt Modum sau og geit v/ Kristian Skretteberg, mobil 97102566