Nyheter

God jul!

Styret i Buskerud Bondelag og ønsker alle ei riktig god jul og et godt nytt år. Styret benytter samtidig anledningen til å takke alle som har vært med og bidratt til at vi har lagt et aktivt år bak oss.

Fullsatt kurs i grunneier-rettigheter

Grunneier-kurs

Det var fylt til randen med mer enn 50 deltakere da Buskerud Bondelag og SNS BL arrangerte kurs i grunneier-rettigheter 7.desember på Tyrifjord, dette var det tydelig behov for.

Bedre Bonde-kurs på Ringerike og i Hol 2018

Bedre Bonde

På dette kurset vil du lære mer om verden rundt oss og mellommenneskelige forhold enn om tall og regelverk. Målet for kurset «Bedre Bonde» er at dagens bonde skal jobbe smartere, ikke hardere. Dagens bønder er allerede veldig gode, men kan bli enda litt bedre med grunnleggende kunnskap om å lede seg selv eller andre og om det å ta riktige veivalg!

Opplæring av lokale tillitsvalgte i gang

Opplæring lokale tillitsvalgte

Buskerud Bondelag har vært heldig å få være «prøvekaniner» når opplæring av lokale tillitsvalgte har startet opp. – Det er viktig at det settes fokus på lokallaga, de er grunnmuren i organisasjonen vår sier fylkesleder Egil Chr. Hoen som ønsket velkommen til del en.

Ledermøte – ei god arbeidsøkt

Egil Chr. Hoen

Buskerud Bondelag arrangerte ledermøte 24.-25. november. Vi var så heldig å ha besøk av leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. – Dette var ei veldig god arbeidsøkt, fastslo både Bartnes og fylkesleder Egil Chr. Hoen.

BU-prisen 2017

Anniken Fægri Damm-Larsen (f.v.), regiondirektør Innovasjon Norge Buskerud, Vestfold og Telemark, Beret Mette Haga fra Innovasjon Norge, Anne Karin Bøhn, Svein Indresæter, Otto Galleberg fra Fylkesmannen i Buskerud, og Ståle Versland, ordfører Modum.

BU-prisen 2017 i Buskerud ble tildelt Anne Karin Bøhn og Svein Indresæter på Bakke Gård.

Sluttspurt med årsmøter, fullt hus på årsmøte i Hole

Årsmøte lokallaga

Vi har vårt inne i sluttspurten med lokallagsårsmøter. Hole landbrukslag var en av lokallaga som hadde sitt årsmøte første uka i november, og her ble det fullt hus med over 40 frammøtte.

Skattekurs for regnskapsførere

Skattekurs Storefjell

Over 200 ansatte fra ulike regnskapskontor var samlet på årets skattekurs i Buskerud 2. og 3.november på Storefjell Resort Hotell. Skattekurset har som målsetting å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsfører er faglig oppdatert til det kommende årsoppgjøret.

Våre samarbeidspartnere