Etter at vi brøt med Staten har landbrukspolitikk vært høyt oppe på agendaen. I skrivende stund er det ingen løsning mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene Krf og Venstre, så vi går spennende tider i møte fram mot Stortingsbehandlingen. For å få temaet ytterligere opp på agendaen arrangerer Buskerud Bondelag og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag et felles møte.

Program