Vi hadde en åpen og god dialog i møtet, men utrykte samtidig vår bekymring i forhold til jordbruksforhandlingene vi står foran og at det nå råder en del usikkerhet i næringa.

Høyre hadde toppet laget til møtet med oss og stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen, leder av Høyres fylkestingsgruppe Terje Vegard Kopperud, fylkesordfører Morten Eriksrød og fylkessekretær Kine Strand Bye var delegasjonen som møtte oss.

På slutten av møtet ble vi invitert til å møte Buskerud Høyre igjen utpå høsten for å komme med innspill til programarbeidet på landbruk, dette takket vi ja til.

 

Bilde: Foran t.v. styremedlem Håkon Haug Laa og fylkesleder Egil Chr. Hoen. Foran f.h. fylkessekretær Kine Strand Bye, stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen, leder av Høyres fylkestingsgruppe Terje Vegard Kopperud og fylkesordfører Morten Eriksrød.