Finn Erlend Ødegård fra Norges Bondelag orienterte om den nye erstatningsforskriften og han informerte om Krokann-dommen og Kleiva-dommen.     

Presentasjonen til Finn Erlend Ødegård finner du her.

 

Øivind Løken som er leder av prosjektet ”Forebyggende og konfliktdempende tiltak” ga praktiske råd om hvordan man kan organisere  tilsyn og dokumentere dyrene på beite. Involvering av andre som ferdes i beiteområdet er også viktig. Det er lurt å utarbeide en beredskapsplan før man er i en akutt situasjon. Løken informerte også om hva man skal gjøre ved funn og søk etter kadaver. Han gikk igjennom ulike former for organisering av fellingslag.

Presentasjonen til Øivind Løkenvfinner du her.

Infoartikler v/ Øivind Løken "Bidra til å kartlegge rovviltbestandene" og "Plukk med deg bjørneskiten"

 

Espen Marker fra Statens Naturoppsyn informerte om ulvesituasjonen i nedre Buskerud.

Buskerud Bondelag fikk mange innspill fra forsamlingen som det vil bli arbeidet videre med.