Om du observerer ulv er det derfor viktig at beskjed blir gitt så fort som mulig, du kan benytte fylkesmannens vakttelefon. Fylkesmannens beredskapstelefon for rovvilt, mobil 480 26 848, er operativ i perioden fra og med 15. mai til og med 15. oktober

Observerer du ulv i Modum området kan dere ta kontakt med Johan Kopland som er leder i beitelaget.