Strategidirektør i Tine, Kristin Hoff, holdt et interessant innlegg som tok for seg framtids scenarier og verdikjeden i matproduksjon. Det var mange engasjerte deltaker som stilte mange gode spørsmål underveis.

Foto: Kristin Hoff

 

Mattryggheten vil bli utfordret ved en handelsavtale mellom USA og EU sa Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag, til ledermøtet.

Videre påpekte Einar viktigheten av beholde stabbesteinene i norsk landbrukspolitikk; importvernet, markedsreguleringen og budsjettstøtten.

Foto: Einar Frogner