Kandidater til Bygdeutviklingsprisen vurderes etter økonomisk resultat, sysselsetting – særlig for kvinner og ungdom, utnytting av lokale ressurser, fortrinn og ringvirkninger i lokalsamfunnet og nyskaping/originalitet.

Det kreves at virksomheten skal ha lagt etableringsfasen bak seg og kommet i etablert drift.

I tillegg til kriteriene for Bygdeutviklingsprisen har juryen lagt vekt på følgende:

Vinneren var tidlig ute med å se markedet for bringebær til konsum, og har gjennom nye metoder for produksjonsteknikk og ved å satse på nye sorter klart å utvide bringebærsesongen betydelig.

Vinneren er dyktig til å utnytte de ressursene som finnes på gården. Dette gjør han ved å utnytte bærproduksjonen fullt ut ved å foredle den delen av produksjonen som ikke blir solgt til fersk konsum, men også gjennom turisme og produksjon av elektrisk kraft.

Bjerkerud har jobba for å sikre de ansattes sine rettigheter og for gode arbeidsforhold for utenlandsk arbeidskraft.

Bjerkerud dyrker miljøvennlig.

Juryen for årets utdeling har bestått av Elin Røed, styreformann i Innovasjon Norge Buskerud Vestfold, Tore Øystein Strømsodd, direktør for Innovasjon Norge Buskerud Vestfold, Astrid Aass, landbruksdirektør i Buskerud og Olav Sandlund, landbruksdirektør i Vestfold.

For mer info gå til Søndre Bjerkerud sin egen hjemmeside,