Nyheter

Julehilsen fra Buskerud Bondelag

Atter en gang hektisk innspurt før julehøytiden. Ønsket er å gjøre litt ekstra stas både ute og inne, og regner med at min innspurt er omtrent like hektisk som andres. Det skal ikke mangle på noe verken i fjøset eller i stua. Det er noe eget over roen som senker seg når en i det fjerne hører kirkeklokkene ringe julen inn, det øyeblikket er verdt alt stresset og kavet i forkant. Et snødekt tun, fornøyde dyr i fjøset og sjølfolket som kler seg om til hyggelig samling rundt et bord fylt med smakfull trygg, norsk mat.

Ledermøte i Buskerud

Buskerud Bondelag avholdt denne uken sitt ledermøte på Lampeland 20. og 21. november. Både nye og gamle tillitsvalgte fikk blant annet høre Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag, orientere om ”Vervekampanjen – tørre å spørre”, hva Bondelaget vil fokusere på mot jordbruksoppgjør og valg i 2013.

Mindre mat på norske ressurser med Høyres politikk

Norges Bondelag har regnet ut konsekvensene av Høyres forslag til landbrukspolitikk nytt partiprogram.

Ledig stilling

Studieforbundet Næring og Samfunn, Buskerud Landbruk, har ledig stilling som daglig leder fra 01.01.13 til 31.12.13 Søknadsfrist 1. des. Kontorsted: Kartverksvn.7, Hønefoss. Opplysninger om stillingen ved henv. til: lise.kihle.gravermoen@bsfstudie.no tlf. 32109956 eller 41660988 www.naeringogsamfunn.no

Ådal Landbrukslag - fokus på HMS

​Ådal Landbrukslag i Buskerud har under årsmøtet sitt vedtatt å gi 500,- i støtte til hvert medlem som deltar på kurset Praktisk HMS-arbeid. ​Dette er et kjempebra tiltak som gjør det enklere å delta på kurs, spesielt for unge bønder i oppstartfasen.

Jordvern - hvorfor så ulike meninger?

Det arrangeres seminar om "Jordvern og landskapsverdier i urbane pressområder" 27.november kl. 10:20 – 15:30 Sted: Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Ingen seminaravgift.

Ryddesagkurs og motorsagkurs

I forbindelse med HMS-kampanjen arrangerer Viken Skog Drammen og Hurumlandet ryddesagkurs den 26. og 27. oktober, og et motorsagkurs den 29. og 30. november. Disse kursene inneholder sikkerhetsopplæring.

Bondelaget søker bondelagskokk 2013-2014

Søker engasjerte kokker som brenner for norske råvarer og norsk landbruk.

Helgesamling for unge bønder

Felleskjøpet Agri inviterer unge bønder fra hele landet til en innholdsrik og spennende weekend i Oslo 16.-17. november. Alle som deltar får gratis adgang til Agroteknikk 2012.

Åpent fjøs

Robotfjøset på Søre Bjørkgård i Veggli holder åpent for alle interesserte tirsdag formiddag fra 11.00 - 15.00 melder Laagendalsposten.

Trenger du HMS-kurs?

I høst arrangeres det kurs på 5 ulike steder i Buskerud. Først ut er Sandsvær Landbrukslag 15. oktober, Felleskjøpet Kongsberg, kl 19.00.

Hekta på røtter

På Hadeland glasverk 29. og 30. september skal Buskerud og Oppland bygdekvinnelag presenter Hekta på røtter-prosjektet. Det blir boder med salg av grønnsaker, smaksprøver av røtter med dipp, oppskrifter om rotgrønnsaker, leker og tegnekonkurranse for barn med mer. Vi håper at mange tar turen. Velkommen til en koselig markedsdag for små og store!

40 år siden nei til EEC

Det er 40 år siden det norske folk sa nei til norsk medlemskap i EU/EF/EEC første gang. 25. september i 1972 sto slaget og mange husker ennå godt spenningen med den dirrende pila som fanget alles øyne under fjernsynsoverføringa. Folkeavstemninga endte med nei-flertall og Buskerud Nei til EU inviterer til markering av begivenheten med et arrangement lørdag 22. september fra klokka 11,00 på Fossesholm Herregård i Vestfossen.

Ta bilder av Buskerud!

For mye matjord bygges ned eller gror igjen. Bondelaget ønsker å dokumentere dette med bilder fra hele landet. Det ønskes bilder fra alle lokallag.

Omorganisering av beitelag

Beitelag som i dag er organisert som BA (begrenset ansvar) i Brønnøysundregistrene må innen 1.1.2013 omregistreres til en annen organisasjonsform, som følge av Samvirkeloven av 1.1.2008. Nå har Norsk Sau og Geit (NSG) ferdigstilt arbeidet med utarbeidelse av standardvedtekter for beitelag/sankelag. Gjennom sitt arbeid har NSG kommet frem til at beitelag/sankelag kan organiseres som samvirkeforetak (SA) eller forening.

Markdager fastgjødsel - demonstrasjon

Markdager med fokus på fastgjødsel. Demonstrasjon av ulike gjødselvogner og norsk kompostvender på Tyristrand og i Lier.

Uværet Frida – folkemøte

Det var stort oppmøte på Bollerud Grendehus ved Eikern torsdag kveld. Folk møtte opp for å få informasjon om erstatninger, forsikringer og generelt om hvordan man skal håndtere saken.

Konferanse om vannforvaltning og naturmangfoldsloven

Norges Bondelag arrangerer konferanse for ansatte og tillitsvalgte på Gardermoen 9. og 10. oktober.

Åpen Gård i Lier

Velkommen til Renskaug Vertsgård i Lier søndag 26. august kl.12.00-17.00 hos Tone Bergflødt og Øystein Narjord.

Høring Buskerudbyen

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013–23 er sendt ut på høring. Lokallagene i de berørte kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg kan komme med innspill til Buskerud Bondelag sin høringsuttale. Frist 1.september.

Oppfølginger av Fridas herjinger

Uværet ”Frida” har rammet med store lokale variasjoner og området rundt Eikeren er hardt rammet. Ta gjerne kontakt med Buskerud Bondelag, org.sjef. Wenche Henriksen Redzepi tlf. 32 10 99 53, om dere vet om andre områder/personer som er hardt rammet eller om det er ting som vi kan bistå med.

Flom - forsikring og statlig erstatning

Dette kan du ha krav på ved avlingsskade og skade på varelager.

Ny organisasjonssjef i Buskerud

Wenche Henriksen Redzepi fra Ringerike er ansatt som ny organisasjonssjef ved Bondelagets avdelingskontor i Buskerud fra 1.juli 2012.

Toril Kure medlem av kornutvalget

Toril Kure fra Buskerud ble gjenvalgt som medlem i kornutvalget til Norges Bondelag for to år.

Forvaltningsplaner for Nordre Tyrifjorden

Fylkesmannen i Buskerud varsler oppstart av arbeid med forvaltningsplaner i Nordre Tyrifjorden. Alle berørte parter kan komme med innspill til arbeidet med disse planene innen 15. juli 2012.

Praktisk HMS-kurs høsten 2012

Det er satt opp flere praktiske HMS-kurs i Buskerud til høsten.

Godsterminal og sykehus

Buskerud Bondelag arrangerte busstur for å se på ulike alternativer for godterminaler og sykehustomter i Buskerudbyen. Politikere, byråkrater og folk fra landbruket deltok på turen. Mange av alternativene berører store områder med matjord.

BUROT-aksjon

Bli med på årets BUROT-aksjon fra 10. juni! Norges Astma- og Allergiforbund Region Østafjells gir Kr 4000,- i 1. premie og kr 2000,- i 2. og kr 1000,- i 3. premie til de skolene, klassene, barnehagene, fotballagene og idrettslagene i Vestfold, Telemark og Buskerud som trekkes ut.

Årets råvarekonkurranse

Det norske måltid er på jakt etter nye råvarer til årets konkurranse. Bli med i årets råvarekonkurranse.

Bilder fra opptoget i Oslo

2500 bønder satte sitt preg på Oslo sentrum under "Opptog for norsk matproduksjon." Her ser du bilder av bøndene fra Buskerud.

Opptog i Oslo 21.mai

Det blir opptog i Oslo 21.mai for å markere ønsket om økt norsk matproduksjon og misnøye med Regjeringens tilbud i jordbruksforhandlingene. Busser settes opp i Buskerud. Kontakt din lokallagsleder i Bondelaget for påmelding.

Demonstrasjon i Drammen

I går demonstrerte bønder i Drammens gater mot regjeringens tilbud i jordbruksoppgjøret. Opptoget endte på Bragernes torg. 400 liter melk ble tømt ut på torget.

Skuffende av Regjeringa!

Regjeringa tar ikke sin egen, nylig vedtatte Stortingsmelding på alvor. Der blir det fastslått at ”inntekt er det viktigste virkemiddelet for å nå de landbrukspolitiske måla”. Landbruket har bedt om konkretisering av Stortingsmeldinga og blir vist til at løsninger skal komme via jordbruksoppgjøret.

Et nødvendig krav

I dag leverte landbruksnæringa sitt krav til Staten. Kravet har en ramme på kr. 2,2 mrd. Herunder legges det opp til at landbruket skal beholde effektiviseringsgevinsten på ca. kr. 0,5 mrd. Inntektsøkning er en nødvendig forutsetning for å produsere mer mat – slik Stortinget har bedt oss om. Men hvem vil være bonde i Norge når de fleste i landbruket tjener under kr. 300 000 per årsverk?

ÅPENT MØTE, FRUKT OG GRØNTPRODUSENTER

Aktive produsenter fra frukt, frilandsgrønnsaker,bær og veksthusmiljøet møtte opp på Foss Gård 23.april for å høre på statssekretær Harald O. Buttedahl i LMD og Arvid Laksesvela fra GPS fortelle om rammebetingelser og markedssituasjonen.

Påskekampanjen

Sigdal og Eggedal Bondelag deltok i påskeaksjonen. Det ble delt ut 500 egg fredag 30.mars. De fikk mange positive tilbakemeldinger.

Årsmøtet i Buskerud Bondelag

Det var aktive deltakere som møtte på årsmøtet til Busekrud Bondelag i går. Torunn Hovde ble gjenvalgt som fylkesleder.

KrF ønsker økt inntekt i landbruket

- I forbindelse med Stortingets behandling av landbruksmeldingen, har Kristelig Folkeparti forsøkt å få regjeringspartiene med på å tydeliggjøre behovet for økt inntekt i landbruket. Dessverre har forhandlingene strandet, selv om parlamentarisk nestleder i Krf, Hjemdal, fortsatt synes å holde døren på gløtt.

Buskerud: Gaupedebatt på NRK

Nærmere 60-70 personer møtte opp til gaupedebatt på Rosthaug vgs. Utgangspunktet for debatten er striden mellom lokal og sentral forvaltning om hvor mange gauper som skal felles i årets kvotejakt. Mange sauebønder mener at det er for mange gauper.

Massiv protest mot godsterminal

Innbyggerne i nordre Sande og Skoger gikk søndag mann av huse for å markere sin unisone motstand mot godsterminal på grensen mellom Vestfold og Buskerud. – I dette nærmiljøet, i dette kulturlandskapet, i dette landbruksområdet, i dette bomiljøet og langs disse skoleveiene blir det ingen godsterminal. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med dere og til å feire sammen med dere når kampen er vunnet, sa leder av aksjonen, Knut Anders Berg.

Rekordhøy oppslutning om landbruket

90 prosent er for å opprettholde det norske jordbruket av minst samme omfang som i dag, og 79 prosent er positive til jordbruksbevilgningene over statsbudsjettet, viser MMI-måling på vegne av Norges Bondelag. Årets notering er den høyeste noensinne.

Medlemsmøte i Skoger Bondelag

Skoger Bondelag fikk besøk av Brita Skallerud på medlemsmøte. Skallerud poengterte viktigheten av et sterkt importvern. Uten dette er det ikke mulig å produsere mat i Norge.

Medlemsmøte i Skoger Bondelag

Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag kommer på medlemsmøte i Skoger Bondelag onsdag 15. februar kl.19.00. Hun gir en innføring i hva landbrukspolitikken betyr for oss som bønder. Knut Langeteig gir en utredelse om en Russlandstur i bondelagets regi våren 2013. Sted: Skogvang. Det blir servering av pizza og kaffe.

Kandidater "Den selvforsynte bonden"

Buskerud Bondelag har opprettet en årlig pris til ”Den selvforsynte bonde”. Prisen skal gis til en bonde i Buskerud som har arbeidet bevisst med å øke selvforsyningsgraden på egen gård og i egen drift og som har profilert dette utad på en positiv måte.

Kandidater til Ӂrets gla`bonde

Buskerud Bondelag har hvert år de senere årene kåret en Årets gla’bonde. Dette ønsker vi å gjøre i år også. Prisen ”Årets gla’bonde” gis til den bonde i Buskerud som etter styrets mening har profilert næringen på den mest positive måten i året som har gått

Gaupekvota i rovviltregion 2 halvert

Buskerud Bondelag reagerer sterkt på Miljøverndepartementets overprøving av rovviltnemndas vedtak om kvote på gaupe jaktsesongen 2012.

Vinner av mediepris for desember

Norderhov Sogneselskap ble vinner av medieprisen for desember 2012. I forbindelse med at Regjeringa la fram ny Stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken - Velkommen til bords hadde Sogneselskapet flott oppslag i Ringerikes Blad.

Våre samarbeidspartnere