Nyheter

Julehilsen fra Buskerud Bondelag

Atter en gang hektisk innspurt før julehøytiden. Ønsket er å gjøre litt ekstra stas både ute og inne, og regner med at min innspurt er omtrent like hektisk som andres. Det skal ikke mangle på noe verken i fjøset eller i stua. Det er noe eget over roen som senker seg når en i det fjerne hører kirkeklokkene ringe julen inn, det øyeblikket er verdt alt stresset og kavet i forkant. Et snødekt tun, fornøyde dyr i fjøset og sjølfolket som kler seg om til hyggelig samling rundt et bord fylt med smakfull trygg, norsk mat.

Ledermøte i Buskerud

Buskerud Bondelag avholdt denne uken sitt ledermøte på Lampeland 20. og 21. november. Både nye og gamle tillitsvalgte fikk blant annet høre Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag, orientere om ”Vervekampanjen – tørre å spørre”, hva Bondelaget vil fokusere på mot jordbruksoppgjør og valg i 2013.

Mindre mat på norske ressurser med Høyres politikk

Norges Bondelag har regnet ut konsekvensene av Høyres forslag til landbrukspolitikk nytt partiprogram.

Ledig stilling

Studieforbundet Næring og Samfunn, Buskerud Landbruk, har ledig stilling som daglig leder fra 01.01.13 til 31.12.13 Søknadsfrist 1. des. Kontorsted: Kartverksvn.7, Hønefoss. Opplysninger om stillingen ved henv. til: lise.kihle.gravermoen@bsfstudie.no tlf. 32109956 eller 41660988 www.naeringogsamfunn.no

Ådal Landbrukslag - fokus på HMS

​Ådal Landbrukslag i Buskerud har under årsmøtet sitt vedtatt å gi 500,- i støtte til hvert medlem som deltar på kurset Praktisk HMS-arbeid. ​Dette er et kjempebra tiltak som gjør det enklere å delta på kurs, spesielt for unge bønder i oppstartfasen.

Jordvern - hvorfor så ulike meninger?

Det arrangeres seminar om "Jordvern og landskapsverdier i urbane pressområder" 27.november kl. 10:20 – 15:30 Sted: Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Ingen seminaravgift.

Ryddesagkurs og motorsagkurs

I forbindelse med HMS-kampanjen arrangerer Viken Skog Drammen og Hurumlandet ryddesagkurs den 26. og 27. oktober, og et motorsagkurs den 29. og 30. november. Disse kursene inneholder sikkerhetsopplæring.

Bondelaget søker bondelagskokk 2013-2014

Søker engasjerte kokker som brenner for norske råvarer og norsk landbruk.

Våre samarbeidspartnere