Legger man et sykehus på f.eks.  jordene på Ytterkollen i Nedre Eiker førere det til store ringvirkninger som parkering, veier, pasienthotell og mer matjord beslaglegges.
 
Kjøreruten for turen:
-  Alternativ godsterminal Holmen og Lierstanda
-  Alternativ godsterminal Skoger
Alternativ godsterminal og sykehustomt Sundland
-  Alternativ godsterminal Stormoen
-  Foreslått sykehustomt Ytterkollen
-  Alternativ godsterminal Ryghkollen
-  Foreslått sykehustomt Flyplasstomta
-  Alternativ godsterminal Loesmoen
Foreslått sykehustomt Ytongtomta
-  Alternativ godsterminal Semsmyra
Alternative sykehustomter Ormåsen og Duserud
-  Alternativ godsterminal Hellefoss/Burud
 
 
Før bussavgang i Drammen.
 
Skoger.
 
Jordene på Ytterkollen.
 
Ryghkollen.