Innspillet sendes til Ole-Andreas Lilloe-Olsen ole.andreas.lilloe-olsen@bondelaget.no

Info om Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013–23