Mer info.

 

I demonstrasjonen blir det med tørrgjødselutstyr fra

italienske Annovi (Borg Maskin),

sveitsiske Gafner (maskinsenteret i Sogndal),

Samson (Per Hatterud maskin),

Bunning(Hektner maskin),

Ktwo (Felleskjøpet) og

Best kompostvender – eneste nordiskproduserte kompostvender.

Tid og sted;

Onsdag 3. oktober kl. 15:30

hos

Knut Herman Bøhn,

Hovinveien 38 – 3533 Tyristrand

(storfetalle og fjørfegjødsel


Torsdag 4.oktober kl. 12:00

Helgerud Gård DA,
Bergflødtveien 37 – 3400 Lier

(storfetalle)


Pris kr 200 for
medlemmer, kr 300 for ikke medlemmer av NLRØ

Påmelding til

mari.landsverk@lr.no- mobil 95 96 94 82