Anders Huus, seniorrådgiver i Norges Bondelag, orienterte om arbeidsgruppen tydeligere distriktsprofil og la fram tallmateriell for Buskerud.

Fylkesleder, Torunn Hovde, innledet om ”Valg 2013 og jordbruksforhandlinger 2013 – hvordan skal Buskerud Bondelag jobbe?” Hun informerte også om prosjektet ”Styrking av melk og storfekjøtt i Buskerud” og prosjektet ” Velg Naturbruk”.