Arealbruken i pressområder rundt Sandnes og Sarpsborg er studert i et prosjekt finansiert gjennom Norges forskningsråd og midler over jordbruksavtalen.

Prosjektet «Endringer i arealbruk nær urbane områder – trusler for matproduksjon og landskapskvaliteter» har som mål å øke kunnskapen om bærekraftig bruk av arealer i urbane pressområder, med vekt på drivkrefter bak arealbruksendringer, virkning på matvareproduksjon/-sikkerhet, betydning for kulturminner og effekter på biodiversitet.

Forskningsprosjektet går nå mot slutten, og vi ønsker å invitere til et seminar der vi drøfter noen sentrale problemstillinger rundt jordvern og kulturlandskapsverdier. Statssekretær Harald Oskar Buttedahl (LMD) og rådgiver Jan Terje Strømssæther (SLF) vil redegjøre for politisk og forvaltningsmessig status.  Forskere fra Bioforsk, Skog og Landskap, Norsk institutt for kulturminneforskning og Gøteborg universitet vil ta for seg viktige spørsmål rundt bærekraftig arealforvaltning i bynære områder.   

Tid:  27. november 2012, kl. 10:20 – 15:30

Sted: Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2 i sentrum av Oslo

Påmelding:

Innen 1. november til gustav.fystro@bioforsk.no  

(ingen seminaravgift)

 

Program

10:20 – 10:30     Åpning

10:30 – 11:00     Jordvern

                               Statssekretær Harald Oskar Buttedahl, LMD

11:00 – 11:30     Forvalting av kulturlandskap og jord til matproduksjon

                               Jan Terje Strømsæther, SLF

11:30 – 11:50     Arealbruksendring og potensiell matproduksjon

                               Arnold Arnoldussen/Sebastian Eiter, Skog og landskap

11:50 – 12:30     Lunsj

12:30 – 12:50     Hvor sterkt er jordvernet i bynære områder

                               Elin Slätmo/Marie Stenseke, Gøteborg universitet

12:50 – 13:10     Trusler for kulturminner og kulturmiljøer i bynære landbruksområder

                               Hilde Amundsen, Anneli Nesbakken May-Liss Bøe Sollund, NIKU

13:10 – 13:30     Biomangfold og arealbruk ved urbant press

                               Ann Norderhaug, Bioforsk

13:30 – 13:50     Målkonflikter og synergier i bynær arealbruk

                               Gustav Fystro, Bioforsk

13:50 – 14:10     Forvaltning for en berekraftig arealbruk i bynære områder

                               Elin Slätmo/Marie Stenseke, Gøteborg universitet

14:10 – 14:40     Kaffe

14:40 – 15:30     Diskusjon

                               Erik Revdal, Bioforsk