Ole Hans Unelsrød, leder i Skoger Bondelag, ønsket velkommen til et godt oppmøte. Han åpnet med lagssaker, bl.a.:
-planlegging av godsterminal på Bergsenga, som vil båndlegge store arealer med dyrket mark
Med resultert i den første medieprisen utdelt av Buskerud Bondelag
-arrangert rundtur med ordfører og rådmann i Skoger
-møte i forkant av jordbruksforhandlingene, innspill sendt videre til fylket
-dokumentasjon av saltskader langs veiene, være seg prydbusker, nyetablert eng og høstkorn
-«slamdistribusjon», som har gitt lokallag og lokalet Skogvang friske midler

Ole Hans Unelsrød ga deretter ordet til Knut Langeteig, som fortalte bakgrunnshistorien fra Kaliningrad, og det som skulle bli en stor svineproduksjon i Pravdinsk. 6000 purker og 40 000 daa med fôrkorn sørger for 200 000 slakt i året. I 2009 reiste en delegasjon fra Skoger Bondelag til Kaliningrad. Målet er å gjøre det samme i 2013, men da med Moskva som mål. Langeteig vil utrede videre og planlegge turen.

Etter mat og kaffe ble ordet gitt til 2.nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud. Den ferske Landbruksmeldinga dannet bakteppe for foredraget.

Skallerud poengterte viktigheten av et sterkt importvern. Uten dette er det ikke mulig å produsere mat i Norge. Levende bygder og spredt bosetting er grunnlaget for et landbruk i Norge, og viljen til dette er definitivt til stede, politisk sett. Flere lands landbruksministre har nå kunnet se viktigheten av å evne å brødfø egen befolkning. Land som tidligere har eksportert store mengder korn, begynte for en stund tilbake å legge restriksjoner på eksporten, for nettopp å sikre seg. Med en sterkt stigende befolkningsvekst, blir det derfor viktigere fremover å benytte alle ledige areal til matproduksjon innenfor egne landegrenser.

2.nestlederen var også oppsatt på å øke lønnsomheten i kornproduksjonen. Den er tross alt basisen for norsk landbruk, både mat- og fôrkorn.
Fra salen kom det spørsmål om hvordan Norges Bondelag vil sikre rekrutteringen i næringa. Skallerud svarte med at ved å øke inntekten, ville alle utfordingene rundt rekruttering, ferie og fritid og opprettholdelse av produksjonsvolum per areal/enhet løses. Men da MÅ det komme friske midler gjennom budsjett!