Ved prisutdelingen for 2011 legges det vekt på å finne bruk som har størst selvforsyningsgrad av energi (minst innkjøp av strøm og fossilt brensel).

Prisene deles ut på Årsmøtet i Buskerud Bondelag.

 Forslag på kandidater ønskes innen 24. februar til buskerud@bondelaget.no