Sandsvær Landbrukslag15. oktober, Felleskjøpet Kongsberg, kl 19.00

Påmelding til Kjell Gunnar Gravningen, tlf. 958 62 734


Ådal Landbrukslag 18. oktober, Skollerud Grendehus, Vestre Ådal

Påmelding til Knut Løkke, tlf. 952 47 666


Krødsherad Bondelag 8. november, Ole Erik Bjøre, Bjøre Gård

Påmelding til Truls Erik Hennum, tlf. 419 24 281


Nore og Uvdal Bondelag, 15. november, Rødberg Hotell, kl 19.00

Påmelding til Kjell Terje Løver, tlf 472 86 255


Gol Bondelag 22. november, Solstad Hotell, kl 19.00

Påmelding til Magne Øynebråthen, tlf. 918 56 296

 

For mer info se www.lhms.no