Leder i Buskerud Bondelag, Torunn Hovde, synes KrF fortjener ros for sine ambisiøse mål for landbruket. KrF har lagt seg på linje med Norges Bondelag innenfor temaene inntekt, jordvern og økt matproduksjon. Hun hadde gjerne sett regjeringen kom til enighet med KrF om felles formuleringer innenfor disse viktige områdene. Hun er opptatt av at det er viktig å gjøre økt landbruksproduksjon realistisk i en tid hvor verdens matvaresituasjon etter alle solemerker vil utvikle seg til å bli prekær i løpet av 20 – 30 år. Det er fremtiden det gjelder. I en tid hvor jordbruksareal utarmes over hele verden, grunnvannet tømmes og store mateksporterende land innfører eksportforbud på for eksempel ris og hvete, er det ekstra viktig at vi legger til rette for å fø egen befolkning. Dette må Storting og regjering ta inn over seg.

I Nationens lørdagsutgave har Reidar Almås i Bygdeforsk fremholdt at:

”Det er ein historisk ny situasjon at vi har eit så smalt fleirtal bak landbrukspolitikken som det vi får no”. Almås viser videre til at ”… alle stortingsmeldingar om landbruk etter krigen har hatt støtte frå Ap, sentrum og Høgre saman”.

Les mer i Nationen her