Det ble også valgt inn to ny medlemmer til fylkesstyret. Egil Hoen fra Øvre Eiker Bondelag ble valgt som styremedlem for to år og Gabriela  Lundberg fra Lier Bondelag ble valgt som 1 vara. Per H. Liahagen fra Gol Bondelag ble gjenvalgt som nestleder.

 "Årets gla`bonde" ble tildelt Per Borge fra Skoger Bondelag. Buskerud Bondelag har opprettet en ny pris " Den selvforsynte bonden" og den ble tildelt Egil Hoen fra Øvre Eiker Bondelag.

Brita Skallerud, 2.nestleder i Norges Bondelag, informerte bl.a. om Landbruksmeldinga og jordbruksforhandlingene 2012.

Per Borge