Kornutvalget i Norges Bondelag er et rådgivende organ for styret i saker som vedrører kornprodusentenes interesser.

I tillegg oppnevnes Svein Stubberud som leder for et år og Arnstein Gilje som medlem for to år. Som representant fra styret i Norges Bondelag oppnevnes Einar Frogner.

Her finner du hele kornutvalget.