Jula er også tid for å dyrke det sosiale. Kontakt med familie og venner,  og kanskje noen som en ikke har sett eller hørt så mye til siden sist jul. Jula er tid for ettertanke. En venn av meg fortalte en gang om ”stubbestussing”. Med det menes at du med jevne mellomrom setter deg ned et sted hvor du trives og uforstyrret lar tankene flyte. Da har du tid til å sette pris på ting som har gått bra og som har betydd noe for deg og familien. Du kan ”stusse” litt på små utfordringer, kanskje tenke på et større veivalg. Å sette av tid til et pusterom er god HMS!

Året som kommer ser jeg på som et skjebneår for næringa. Hvordan skal landbruket utvikle seg framover? Store og avgjørende utviklingstrekk kan bli avgjort i løpet av det neste året. Til våren skal vi gjennom med en ny runde jordbruksoppgjør. Til høsten er det stortingsvalg. Dette vil kreve innsats i alle ledd i organisasjonen. Bruddet i forhandlingene 2012 må følges opp, vi går ikke fra ”halvgjort arbe”!! Målsettinga til bondelaget er å sette dagsorden i størst mulig grad slik at opinion, politikere og media får saklig informasjon om status og utvikling i landbruket. Samtidig skal vi være løsningsorienterte og fremme vår argumentasjon om hvordan landbrukets utfordringer bør løses. Sosiale medier kan bli en avgjørende nøkkel. Her kan medlemmene bidra med mye for å synliggjøre og sette dagsorden på vegne av næringa og organisasjonen. Det er ikke forbeholdt tillitsvalgte å bære frem bondelagets synspunkter.

Tusen takk for mange innspill og godt samarbeid i året som har gått. Spesiell takk til alle som bidro til en vellykket og kritikerrost gjennomføring av bruddet i årets jordbruksoppgjør. Sammen kan vi gjøre en forskjell. Sammen blir vi sterke!!

God jul og et riktig godt nytt årJ

Julehilsen fra

Torunn Hovde