Torstein og Kjell Bjørkgård drive gården sammen og har et kufjøs med mjølkerobot. I fjøset er det er ca 50 mjølkedyr og totalt ca. 100 dyr. De to bøndene vil være til stede under åpn dag og vise frem og fortelle om driften til interesserte.