De som er interessert i å delta henvender seg til kontaktperson for kurset.
 
 
15. oktober, Sandsvær Landbrukslag v/Kjell Gunnar Gravningen, tlf. 958 62 734
18. oktober, Ådal Landbrukslag, v/Knut Løkke, tlf. 952 47 666

8. november, Krødsherad Bondelag, v/Truls Erik Hennum, 419 24 281

15. november, Nore og Uvdal Bondelag, v/Kjell Terje Løver, 472 86 255

22. november, Gol Bondelag, v/Magne Øynebråthen, tlf. 918 56 296
 
For mer info se www.lhms.no