NSG har utarbeidet tre forskjellige vedtektssett og veileder for valg av organisasjonsform for beitelag og publisert de på sine hjemmesider

http://nsg.no/forsiden/omorganisering-av-beitelag-article4614-364.html og på deres facebookside http://www.facebook.com/Sauoggeit

Vi ber om at dere kontakter beite- og utmarksrådgiver i NSG, Kari Anne Kaxrud Wilberg
e-post: kaw@nsg.no, mobil 990 14 262 dersom dere har spørsmål til dette.