Før møtestart var statssekretær Harald Buttedahl, lensmannen og representanter fra kommunen og fylkesmannen på befaring i helikopter over de rammede områdene.

 

 Følgende informerte under møtet:

Gunn Eide, Statens Landbruksforvaltning, se presentasjon.

Olav Granheim, Fylkesmannen

Per Olaf Lundteigen Stortingsrepresentant Sp

Glenn Rhodén, Lennsmann i Øvre Eiker

Harald Buttedahl, Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet