De fikk høre statssekretæren orientere om hvordan LMD er organisert og og om sitt arbeid der de siste 6 månedene. Det er i disse dager hektisk arbeid i forhold til jordbruksforhandlingene.

Han gav uttrykk for at han har bidratt til høyere fokus på frukt og grøntnæringa sin verdi.

Laksesvela holdt deretter innlegg om markedssituasjonen. Hans hovedbudskap var at produsentene må holde sammen, være kollegaer og ikke konkurrenter. For å stå samlet i forhold til priser, markedskrefter, matkjedene og importtrusselen.

Videre fikk alle anledning til å komme med spørsmål, som ble besvart, og innspill som innlederne kunne ta med seg videre.

Pizza og eplemost ble servert under debatten, og det var god og rolig stemning.  

Arr: Lier Bondelag og Forum for planteprodusenter Buskerud Bondelag.