Artikkelen er dessverre ikke tilgjengelig på nett.

Kriterier for medieprisen er:
Den/de som har satt landbruket på dagsorden i medie på en positiv måte eller på en opplysende måte. Det som vektlegges er budskap, type media, størrelsen på oppslaget og egeninnsats. Vinnerne får flaxlodd.