Ved valg av kandidater skal det legges vekt på:

- Nyskapende og utviklende arbeid i landbruket og/eller tilstøtende næringer
- Fremstår som optimistisk og positiv i medier
- Sprer positiv informasjon og kunnskap om landbruket til store eller viktige grupper
- Bidrar til positiv holdning blant bønder og i landbrukets organisasjoner

 

Prisene deles ut på Årsmøtet i Buskerud Bondelag.

Forslag på kandidater ønskes innen 24. februar til buskerud@bondelaget.no