Stortinget ønsker at vi skal øke matproduksjonen med 1 % i året. Dette målet innebærer ikke mer enn å opprettholde selvforsyningsgraden i en sterkt økende befolkning. Uten økt inntekt i landbruksnæringen vil matprodusentene ikke se seg tjent med å fortsette norsk produksjon. I så fall må det kompenseres med økt import fra land som selv har sterk befolkningsvekst. Problemet er at mange land som i dag er nettoeksportører av mat, i relativt nær fremtid vil bli importører. Det blir altså stadig mindre mat ledig på verdensmarkedet. Dersom vi gjør oss mer avhengig av import, vil det altså være forbrukeren og det norske samfunnet som blir den største taperen. Samtidig er det ikke bare bøndenes fremtid som står på spill ved jordbruksoppgjøret. Norsk matproduksjon sikrer 100 000 arbeidsplasser i landbruk og industri. Bønder i hele Buskerud tar vare på fylket slik det er, med bosetting, levende bygder, arbeidsplasser og vakre kulturlandskap.

Bønder i Buskerud står på hver dag hele året for å produsere norsk mat. Dette kan ikke gjøres på dugnad. Vi er glade i jobben vår og har ingen illusjoner om at inntekt noen gang skal være den viktigste drivkraften for å bli bonde. Det må bare ikke være den viktigste grunnen til ikke å bli det.

Våren er ei tid hvor bonden investerer i årets avling, likeledes må Regjeringen investere i norske bønder for å sikre at Norge får en stor nok avling til å fø hele folket.

Fylkeslederen og hennes medlemmer venter spent på statens tilbud som er ventet å komme 7. mai. Nylig har Stortinget vedtatt en stortingsmelding ”Velkommen til bords” hvor politikerne har høye ambisjoner om økt norsk matproduksjon og hvor det blir slått fast at inntekt er en forutsetning for å nå dette målet. 

Det er tydelige, håndfaste løfter fra regjeringen som skal innfris. Tilbudet fra Staten i årets jordbruksforhandlinger forventes å være i tråd med egne målsettinger. Vi er klare til å aksjonere på vegne av egen næring og den norske forbrukers rett til god, trygg og norsk mat, sier Torunn Hovde.

Fylkesleder i Buskerud Bondelag Torunn Hovde 481 10 914