Kontaktpersoner sentralt i Norges Bondelaget som kan benyttes:
           
Forsikring:                  Pål Arne Oulie
                                               tlf 22 05 45 14
                                               e-post: pal.arne.oulie@bondelaget.no
 
            Avlings skade:            Anders Huus
                                               tlf 22 05 45 36
                                               e-post: anders.huus@bondelaget.no
 
            Advokat:                    Ole Jacob Helmen
                                               Tlf 22 05 45 87
                                               e-post: ole.jacob.helmen@bondelaget.no
 
 
Til orientering så har landbruks- og matdepartementet gjennom embetsverket tatt kontakt med fylkesmannen for å få en oversikt over skadeomfanget.