Miljøverndepartementet har overkjørt både det faglige miljøet og Rovviltnemnda i regionen.
Dette til tross for at rovviltforliket i sommer sa at det skulle legges større vekt på de regionale organ si mening. Miljøverndepartementets vedtak viser at det ikke blir tatt hensyn til verken Storting, regionale fagorgan eller næringas organisasjoner og næringsutøvere.
Buskerud Bondelag mener det er alvorlig at Miljøverndepartementet velger å sette rovviltforliket til side og at dette må få politiske konsekvenser.