Burot er et problemugras som vokser over alt i lavlandet i Sør- og Midt-Norge. Pollenet fra burot plager like mye som bjørkepollen og skaper store problemer for allergikere med kløende, rennende øyne og nese, nysing, tung i hodet og influensaliknende symptomer, noen får astma, noen blir sykemeldte og borte fra jobb og skole, og mange kan ikke delta i idrett eller sykle til jobb og skole i blomstrings- og pollenperioden 15. juli til 1. september.  

Burotbrev

Burotplakat