Nyheter

Bli med på arbeidsgiverkurs i vinter

En samlet grøntnæring har tatt grep etter sommerens medieoppslag om arbeidsforhold i næringen. Nå er nytt kurs for alle arbeidsgivere i bær- og grøntnæringen igang.

Klimameldinga rett rundt hjørnet

-Næringa har gjennom Landbrukets klimaplan vist hvordan vi kan/skal innfri jordbrukets klimaforpliktelse uten at dette går på bekostning av norsk matproduksjon, bosetting i distriktene, norske arbeidsplasser både i landbruket og matindustrien, og ikke minst matberedskap, fastslår fylkesleder Håkon Haug Laa.

Kjære bondelagsmedlemmer

Her kjem ein liten julehelsing frå Buskerud Bondelag. Eg er stolt av dykk alle som står på for å produsere mat til den norske befolkninga. I år har me sett kor viktig det er å ha eit velfungerande landbruk her i landet.

God jul!

Buskerud Bondelag ønsker alle en riktig god jul. Kontoret holder stengt fra og med 21.desember og vi er tilbake 4. januar.

Gratulerer til Norderhov Sogneselskap!

Norderhov Sogneselskap vant vervekampanjen i Buskerud. Mange lokallag har vært flinke, men Norderhov Sogneselskap gikk av med seieren og har vervet 19 nye medlemmer. Vervekampanjen ble arrangert fra 25.nov. – 14.des. i Buskerud og det ble vervet til sammen 42 medlemmer i hele Buskerud.

Klimaforslag brakklegger matjord tilsvarende 12 500 fotballbaner i Buskerud

Regjeringa skal ta stilling et forslag om å innfri norske klimamål ved å ha færre kyr, sau og lam i Norge. Forslaget vil gi brakklegging av matjord i Buskerud tilsvarende 12 500 fotballbaner.- Dette er svært alvorlig, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.

Framoverlente bønder i Lier

Onsdag 25. november var mange Lier-bønder samlet til Teams-seminar hvor tema var bruk av arbeidskraft i landbruket. – Dette er et viktig tema og vi har et godt samarbeid med politi, arbeidstilsynet og de ulike etatene, sier lokallagsleder Hans Kristian Jensen

Vi vil ha med flere på laget!

For å være en slagkraftig organisasjon er det viktig å ha en stor medlemsmasse, sier fylkesleder Håkon Haug Laa. Nå har vervekampanjen i Buskerud startet. Lokallagene er involvert i vervekampanjen som er fra 25. november til 14. desember.

Våre samarbeidspartnere